Přijímací zkoušky

Odstupné. Kdy jej musíte vrátit?

Pokud je s vámi ukončen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele, a to ještě tak, že výpověď není vaší chybou, máte nárok na odstupné. To je stanoveno buď zákonným minimem nebo jej máte upravené v pracovní smlouvě. Dnes se podíváme na případy, kdy musíte toto odstupné vrátit zpět. Možná o tom ani nevíte, ale takových situací je plná řada. Tak pojďme na to!

Práce pro stejného zaměstnavatele

Pokud je takto „vyhozený“ zaměstnanec opět zpátky zaměstnaný u stejného zaměstnavatele před vypršením doby, která je vyjádřena v násobcích jeho průměrných výdělků v odstupném, musí mu odstupné nebo jeho část vrátit. Jde o povinnost vyplývající z § 68 odst. 1 zákoníku práce. Poměrná část, která se vrací se stanovuje podle dní od nástupu do zaměstnání do uplynutí doby, za níž byly dány násobky při odstupném. Pro lepší ilustraci uvádíme příklad. Zaměstnanec končí na pracovišti k poslednímu srpnovému dni. Dostane odstupné ve výši 4násobku průměrného výdělku. K prvnímu listopadu však nastoupí ke stejnému zaměstnavateli (HPP nebo DPČ). Musí tedy vrátit polovinu svého odstupného. (vrací se o 61 dřív, než vyprší doba; 4 měsíce = 122 dní).

Platíte, i když máte nižší příjem

Vzniká vám tedy povinnost zaplatit neboli vrátit odstupné, které vám staronový zaměstnavatel dal. Pro tuto povinnost je zcela irelevantní, jakou mzdu nebo plat pobíráte v nynější pozici a kolik to bylo v té předchozí. I kdyby jste vydělávali podstatně méně, musíte odstupné vrátit. Právě i to musíte zvážit, pokud přemýšlíte návrat k bývalému zaměstnavateli v době, za kterou dostanete odstupné.

Kvůli vyhazovu se soudíte?

Jak tomu je, pokud se soudíte o vašem vyhazovu? Může nastat situace, že zaměstnavatel, který vás vyhodil, vám nabídne pracovní pozici do doby, než soud rozhodne, zda šlo o platnou či neplatnou výpověď.  Vyhovíte-li mu nastoupíte, nepřipravujete se o odstupné. Zde nemusíte nic platit, jelikož nejde o nový pracovněprávní vztah. Pokud však soud vyhrajete, vracet odstupné budete. Vaše výpověď byla neplatná, a tak vaše zaměstnání dále trvá.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *