Kdy zaměstnanec může dostat okamžitý vyhazov

Smlouva

Dnes se vydáme do pracovněprávních vztahů. Řekneme si něco o okamžitém zrušení pracovního poměru. Konkrétněji se zaměříme na to, kdy může zaměstnanec dostat takzvaný okamžitý vyhazov. Pojďme tedy na to!

Okamžitý vyhazov při odsouzení zaměstnance.

Okamžitě zrušit pracovní poměr nelze zaměstnanci pokaždé. Zákoník práce stanoví, že okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele přichází v úvahu, pokud pracovník poruší pracovní povinnosti hrubým způsobem. Dalším důvodem je odsouzení zaměstnance za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody delšímu než jeden rok. Trestný čin však nemusí být spáchán v souvislosti s prací. Pokud jde však o úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s plněním pracovních povinností, pak lze okamžitě rozvázat pracovní poměr, dostane-li nepodmíněný trestný odnětí svobody v trvání alespoň 6 měsíců.

Porušení pracovních povinností zaměstnance

Již zmiňovaný další důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru je porušení povinností zaměstnance. Takové porušení však musí mít určitou kvalitu. Zaměstnanec musí porušit povinnost, která vyplývá z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, a to zvlášť hrubým způsobem. Co to však je? Například porušení povinností zmíněných v zákoníku práce, pracovního řádu, pracovní smlouvy a podobně.

Jak rozhodují soudy

K výkladu hrubého porušení povinností vyplývajících z právních předpisů zaměstnancem se pravidelně vyjadřují i soudy včetně těch nejvyšších jejichž judikatura je relativně závazná. Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 2596/2011 například rozhodl, že situace, kdy zaměstnanec sice přišel včas do práce, avšak záhy pracoviště opustil a předstíral svou přítomnost, je takovým důvodem pro okamžité ukončení pracovního poměru. Jde o útok na majetek zaměstnavatele, kdy jsou zde čerpány prostředky od zaměstnavatele bez protiplnění (konání práce). V rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1434/2001 Nejvyšší soud zase konstatoval, že i předložení jízdenek k proplacení zaměstnavateli v zanedbatelné části (36 Kč), na které ale zaměstnanec nemá právo, protože dané prostředky nevynaložil, je hrubé porušení a důvod pro okamžité ukončení pracovního poměru.

Zdroj: https://www.penize.cz/pracovni-pomer/429713-zamestnanec-okrada-firmu-kdy-muze-dostat-okamzitou-vypoved, https://www.finance.cz/zpravy/finance/380441-kdy-muze-zamestnavatel-okamzite-zrusit-pracovni-pomer/

 Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.