Kdy vám v práci nesmí dát výpověď

02_prace

Výpověď ze strany zaměstnavatele určitě není příjemná pro žádného pracovníka. Má pro něj často významné důsledky, proto pracovní právo skrze ustanovení zákoníku práce limituje situace, kdy zaměstnavatel může a kdy naopak nesmí zaměstnavateli ukončit pracovní poměr výpovědí. My se dnes na tato pravidla podíváme. Pojďme tedy na to!

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

U pracovního poměru, kde byla sjednána zkušební doba a stále běží, nemluvíme o výpovědi, nýbrž o zrušení pracovního poměru ve zkušební době. To může přijít ze strany zaměstnance i zaměstnavatele. U obou bez udání důvodu. Není zde žádná výpovědní doba, a proto zaměstnanec odchází zpravidla k datu, kdy je zaměstnavatelem pracovní poměr ukončen. Lze tedy zrušit tento poměr bezdůvodně, pokud je však ve zrušení, které musí být písemné, udán důvod, pak dle judikatury soudů nesmí být tento diskriminační.

Zaměstnavatel musí mít zákonný důvod

Pokud pracujete na základě pracovní smlouvy a již vám uběhla či vůbec nebyla sjednána zkušební doba, pak je jedním z možných ukončení tohoto pracovního poměru výpověď. Ta může být dána jak ze strany zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Zaměstnanec nemusí udávat důvod. Zaměstnavatel však musí výpověď odůvodnit vždy. Při takové výpovědi pak plyne výpovědní doba, která nesmí být kratší než dva měsíce.

Výpovědní důvody

Zaměstnavatel vám může takzvaně „dát“ výpověď jen ze zákonem daných důvodů. Těmi jsou organizační důvody, tedy:

  • zrušení zaměstnavatele nebo jeho části (popř. smrt zaměstnavatele),
  • přemístění zaměstnavatele či části,
  • zaměstnanec je nadbytečný kvůli změně v úkolech a technickém vybavení,
  • snižování stavu zaměstnanců.

V těchto případech náleží zaměstnanci odstupné. Dalšími důvody pak jsou:

  • nemožnost zaměstnance nadále konat svou práci kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání,
  • pozbytí nutné zdravotní způsobilosti zaměstnance,
  • nesplnění požadavků nebo pracovních předpokladů zaměstnancem,
  • závažné či soustavné porušování pracovních povinností zaměstnancem,
  • hrubé porušení režimu dočasné pracovní neschopnosti.

Kdy vás zaměstnavatel nesmí vyhodit

Ukončit váš pracovní poměr nemůže zaměstnavatel v takzvané ochranné době. Tato doba trvá, pokud jsou zde skutečnosti předpokládané zákoníkem práce. Mezi tyto patří čerpání mateřské či rodičovské dovolené, období těhotenství, nemocenská zaměstnance, pokud je zaměstnanec nemocný déle než 2 týdny (vyjma zkušební doby), pobyt v léčebně či lázních, lékařský posudek o dočasné nezpůsobilosti konat noční směny, výkon vojenského cvičení, operačního nasazení, služby nebo dlouhodobého uvolnění pro výkon veřejné funkce.

 

Zdroj: https://www.finance.cz/521975-ochranna-lhuta-vypoved/
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.