Kdy s vámi může šéf okamžitě ukončit pracovní poměr

02_prace

Okamžitý vyhazov neboli okamžité rozvázání pracovního poměru může zaměstnavatel zvolit pouze v případech, kdy zaměstnanec poruší pracovní povinnosti. Na tyto prohřešky se dnes společně podíváme. Za jakých okolností vás může zaměstnavatel kvůli prohřeškům na pracovišti okamžitě „vyhodit“?

Jaké porušení pracovní kázně rozlišujeme

Dodržování povinností, které vyplývají z právních a pracovních předpisů. Tak bychom mohli definovat pracovní kázeň. Jde o základní povinnost zaměstnance. Pokud je kázeň porušena, pak může jít i o důvod k rozvázání pracovního poměru. Dle intenzity rozlišuje zákoník práce méně závažné porušení pracovní povinnosti, závažné porušení pracovní povinnosti a porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem.

Zvlášť hrubé porušení znamená vyhazov

Pokud zaměstnanec poruší pracovní kázeň zvlášť závažným způsobem, jde o důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru. Ze stejného důvodu může být dána zaměstnanci také výpověď, která se mimo jiné liší v tom, že je zde výpovědní doba. Jiná výše uvedená provinění zaměstnance však v takové závěry nemohou vyústit, protože nejde o nejintenzivnější porušení povinností. Jak si však níže uvedeme, může však takové méně závažné provinění zaměstnance zaměstnavatel hodnotit společně a zaměstnanci je takzvaně „sčítat“.

Sčítání méně závažných porušení

O tomto hovořil i rozsudek Nejvyššího soudu České republiky spis. zn. 21 Cdo 2555/2021 z 26. dubna tohoto roku. V tomto rozhodnutí nejvyšší soud připomněl, že při posuzování míry intenzity porušení pracovní kázně může zaměstnavatel přihlédnout také k okolnosti, že daný zaměstnanec má za sebou v krátké době více po sobě následujících porušení. Dle nejvyššího soudu totiž jednotlivé skutky nemohou být posuzovány odděleně, avšak ve vzájemné souvislosti s dalšími porušeními pracovní kázně. Již samotný zákoník práce stanovuje v § 52 písm. g), že pokud jsou sice méně závažné prohřešky páchány zaměstnancem soustavně, jde také o důvod k ukončení poměru.

Zdroje: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, Rozsudek nejvyššího soudu České republiky spis. zn. 21 Cdo 2555/2021, https://www.mesec.cz/clanky/kdyz-se-hrichy-scitaji-muzete-dostat-okamzitou-vypoved/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.