Kdy máte při výpovědi nárok na odstupné

Peníze

Dostali jste v práci výpověď? Pak můžete mít nárok na odstupné, ne však ve všech případech. My se dnes podíváme na zákonnou úpravu a na bližší podrobnosti tohoto nároku. Pojďme na to!

Důvody ukončení pracovního poměru

Nejprve se musíme zabývat tím, jak lze vlastně pracovní poměr ukončit. Zákoník práce tyto způsoby stanovuje, přičemž jde o seznam úplný, jinak tedy nemůže být pracovní poměr ukončen. Pracovní poměr lze ukončit výpovědí, tedy jednostranným právním jednáním jedné ze stran, tedy zaměstnance nebo zaměstnavatele, dohodou obou aktérů, okamžitým zrušením pracovního poměru kvůli nezávažnějším důvodům, které stanoví zákon, zrušeném ve zkušební době jednou ze stran z jakéhokoli důvodu či bez udání důvodu, a nakonec uplynutím sjednané doby při pracovním poměru na dobu určitou.

Odstupné u výpovědi

Odstupné pak ze zákona vzniká pouze v určitých případech. Prvním je výpověď. Pokud vám dá zaměstnavatel výpověď z takzvaných organizačních důvodů, máte současně právo na vyplácení odstupného v zákonné nebo sjednané výši, přičemž sjednaná výše nesmí být nižší, než je ta zákonem stanovená. Jde o důvody výpovědi vůli rušení zaměstnavatele nebo jeho části či jeho přemístění, a o důvod nadbytečnosti zaměstnance. Druhou situací jsou zdravotní důvody, kvůli kterým vám zaměstnavatel dává výpověď, které jsou opět stanoveny v zákoníku práce.

Výše odstupného

Odstupné se pak liší v závislosti na důvodu výpovědi a odpracované době u zaměstnavatele. Pokud váš pracovní poměr trval déle jak dvě léta, máte nárok na trojnásobek průměrného měsíčního výdělku. Pokud jste zde nepracovali déle jak dva roky, pak máte nárok na dvojnásobek. Pracovali-li jste na daném pracovišti méně než rok, pak máte nárok na jednonásobek. Jde-li však o výpověď ze zdravotních důvodů, které stanoví zákon, pak máte nárok na minimálně dvanáctinásobek svého průměrného měsíčního výdělku.

Odstupné u dohody

Není to však jen výpověď, kdy máte nárok na odstupné. Stejně tak máte ze zákona nárok na odstupné, pokud se se zaměstnavatelem dohodnete na ukončení pracovního poměru dohodou. Musí jít však o ukončení pracovního poměru dohodou ze stejných důvodů, jako u výpovědi, tedy organizačních nebo zdravotních. Stejně jako u výpovědi i zde vzniká nárok automaticky ze zákona, nemusí tedy ve výpovědi nebo dohodě být zmínka o odstupném.

Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, https://www.penize.cz/pracovni-pomer/437979-vypovedni-duvody-a-narok-na-odstupne-pravidla-propousteni-vypovedni-doba, https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/vypoved-z-prace-kdy-ztracite-narok-na-odstupne-a-jak-na-vypocet-1387512

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.