Kdy je výpověď neplatná a jak se bránit

soud

Pokud s vám zaměstnavatel ukončí pracovní poměr výpovědí, je možné, že budete mít za to, že jde o výpověď neoprávněnou. My se dnes podíváme na to, jak se v takovém případě bránit a kdy je vlastně výpověď neplatná či nepřípustná. Pojďme tedy na to!

Kdy je výpověď neplatná

Zaměříme se pouze na výpověď ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci jen z důvodů vymezených v zákoníku práce a v předepsané, písemné formě. Navíc důvody musí odpovídat realitě a musí být dostatečně vymezeny ve výpovědi tak, aby byly přezkoumatelné. Nestačí tedy jen odkaz na paragraf a podobně. Pokud si tedy myslíte, že důvod není platný, respektive se tvrzení zaměstnavatele nezakládá na pravdě, anebo je výpověď neplatná z jiného důvodu (nedodržení formy, doručení, diskriminační důvody, výpověď v ochranné době), můžete se bránit.

Kdy je výpověď nepřípustná

Výpověď nemůže být ze strany zaměstnavatele bezdůvodná. Dále musí být v předepsané formě a důvod musí být vymezen. Ani v takovém případě však není výpověď možná vždy. Nemůže být „vyhozen“ výpovědí zaměstnanec, je-li v ochranné době. V té je, je-li dočasně pracovně neschopný, těhotná či čerpá mateřskou dovolenou či rodičovskou dovolenou a když ošetřuje dítě mladší 10 let. Dále jsou zde důvody například uvolnění pro veřejnou funkci, výkon vojenského cvičení či operace a tak dále.

Dva měsíce na žalobu a nárok na náhradu mzdy

Ať již si z jakéhokoli důvodu myslíte, že vaše výpověď je neplatná, musíte ji napadnou u soudu, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy poměr skončil nebo má skončit. Zmeškání znamená zánik práva domáhat se neplatnosti a náhrady mzdy. Před podáním žaloby namítněte neplatnost zaměstnavateli a sdělte, že trváte na dalším zaměstnávání. Pokud soud vysloví, že byla výpověď neplatná, máte další nároky. Pracovní poměr totiž nebyl ukončen a vám náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku za dobu, kdy jste měli pracovat (a v případě soudního řízení to mohou být měsíce či roky).

Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/chybne-podana-vypoved-jak-se-muze-zamestnanec-branit-1375766https://www.pravoprovsechny.cz/clanky/ochranna-doba-kdy-mi-zamestnavatel-nemuze-dat-vypoved/

Náhledové foto – Pixabay