Plánované změny podpory v nezaměstnanosti: Vize vlády vs. realita

úřad práce

Hledají se cesty, jak získat peníze do státní kasy. Součástí vládního balíčku je i zpřísnění podmínek pro přiznání podpory v nezaměstnanosti při opakované evidenci. Do jaké míry by to mohlo pomoc? Bude to mít v reálu požadovaný dopad na určenou skupinu osob?

V příštím roce by se měla částka na politiku zaměstnanosti snížit z aktuálních 8 miliard zhruba na 7 miliard. Tento vládní plán prozradil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v rámci své návštěvy Pardubického kraje. Ministr uvedl, že vládní konsolidační balíček dle něj počítá s tím, že se zpřísní podmínky pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti při opakované evidenci na úřadu práce a prodlouží se doba důchodového pojištění nezbytného pro přiznání nároku na podporu.

Aktuální podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který požádá o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a splňuje zákonem stanovené podmínky. Mezi základní podmínku pro vznik nároku na podporu je získání v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Rozhodným obdobím jsou poslední 2 roky před podáním žádosti. Podmínku lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání. Naopak nárok na podporu nemá ten, s nímž byl pracovní poměr rozvázán na základě hrubého porušení pracovní kázně a kdo sám opakovaně v posledních 6 měsících ukončil pracovní poměr.

Častější evidence, nižší šance na podporu

Kdo bude častěji na úřadu práce, dostane méně. Taková je vize vlády. Chce údajně odlišit osoby, které přijdou na úřad práce se zaevidovat po několika letech od těch, kteří se vrací na úřad práce opakovaně ve velmi krátké době. Ministr Jurečka však oznámil, že konkrétní parametry změny zákona o zaměstnanosti ministerstvo upřesní. Dle odůvodnění vládního návrhu úsporného opatření je systém podpory v současné podobě neúnosný, a to s ohledem k setrvalé minimální nezaměstnanosti u nás.

Avšak faktem je, že zpravidla osoby, které jsou na úřadu práce v evidenci častěji a opakovaně, jsou bez nároku na podporu, neboť nesplňují podmínku. Těžko při časté evidenci lze pak doložit oněch odpracovaných 12 měsíců za poslední 2 roky před zaevidováním na úřadu práce. Dalším faktorem je i to, že ne vždy je to chyba dotyčné osoby, že se ocitla bez práce a v evidenci uchazečů o zaměstnání. Jsou tací, kteří zkrátka nedostanou zaplaceno, neobdrží smlouvu apod. Případů je řada.

Problém je možná i trochu jinde. Osoby, které jsou na úřadu práce roky či opakovaně a dostávají jiné dávky. Záleží, zda i na to se hodlá ministerstvo zaměřit, když už chce učinit efektivní krok v rámci úspory. Je totiž rozdíl mezi podporou v nezaměstnanosti a sociálními dávkami, dávkami v hmotné nouzi apod.

Zdroj: https://www.forum24.cz/kdo-je-casteji-na-uradu-prace-dostane-mene-jurecka-chce-zprisnit-podminky-pro-podporu-v-nezamestnanosti

https://www.mpsv.cz/-/evidence-uchazecu-o-zamestnani-a-podpora-v-nezamestnanosti

https://www.newstream.cz/politika/castka-na-politiku-zamestnanosti-podle-jurecky-pristi-rok-klesne-az-o-miliardu

Náhledové foto: autor Art Jarka

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C3%ADsek,_%C3%BA%C5%99ad_pr%C3%A1ce_(01).jpg