Kdy a jak lze reklamovat zájezd

Dovolená

Prázdniny jsou již ve své závěrečné fázi, mnozí však ještě čekají na své zájezdy. Jiní je zas mají za sebou, u obou skupin se však může stát, že se službami cestovních kanceláří nebudou spokojeni. V takovém případě lze reklamovat zájezd a my si dnes řekneme jak na to!

U koho a jak reklamovat

Reklamaci provádějte u pořadatele zájezdu, tedy u cestovní kanceláře. Právě ta totiž odpovídá za vady plnění, které mohou během pobytu nastat. Reklamaci již v průběhu zájezdu sdělte delegátovi, i ten může pomoci, některé nedostatky se totiž mohou vyřešit na místě. Pokud však již budete následně kontaktovat cestovní kancelář, vždy je lepší toto činit písemně. Stejně tak je dobré, pakliže nějací jsou, zjistit kontakty dalších nespokojených klientů. Měli-li jste jen zprostředkovanou smlouvu cestovní agenturou, i u ní můžete podat reklamaci. Ta ji však předává tomu, kdo zájezd pořádal. Tedy neodpovídá za vadná plnění.

Krok po kroku

Pokud neproběhl zájezd, jak bylo smluvené, pak nezapomeňte nedostatky zdokumentovat. Kopie pak můžete předat s reklamací pořadateli. Reklamaci pak proveďte písemně, pokud ji činíte u delegáta, trvejte alespoň na písemném potvrzení o reklamaci. Text reklamace pak musí obsahovat označení reklamujícího klienta a toho, vůči komu reklamace směřuje. Dále také to, v čem spatřujete nedostatky a jakým způsobem má být reklamace vyřízena. Kancelář pak musí informovat klienta o jeho právech z vad zájezdu a musí reklamaci přijmout a potvrdit její uplatnění. Musí také do 30 dní reklamaci vyřídit.

Co lze reklamovat?

Co vše lze u kanceláře reklamovat? Vše, co se odchyluje od sjednaného zájezdu. Nejčastěji jde například o problémy s ubytováním, absence slíbeného bazénu, stavební úpravy způsobující hluk na pokoji, špatná strava, chybějící výhled na moře a podobně.

Náhrada za ztrátu radosti z dovolené

Dostatečně závažné vady mohou způsobit takzvanou ztrátu z radosti z dovolené. Jde o vady, kdy je celý zájezd či jeho podstatná část touto vadou ovlivněna. V tomto případě máte nárok na slevu z ceny a dále na částku, která odpovídá vaší újmě. Musí jít však o vadu, která vznikla porušením povinnosti cestovní kanceláře.

Zdroj: https://www.coi.cz/faq/h-reklamace-zajezdu/, https://www.asociace-sos.cz/reklamace-zajezdu/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.