Dopady vysoké inflace na nájmy

Byt

Vysokou inflaci musí nyní pociťovat téměř každý. O to více v cen plynu a elektřiny. My se dnes podíváme na to, jak tato vysoká inflace může působit na nájemní bydlení a nájemní smlouvy. Pojďme tedy na to!

Zvýšení nájemného na základě inflační doložky

Jsou vysoké ceny, proto řada pronajímatelů sahá a nejspíš ještě sáhne k zvyšování cen nájemného. Musí se však řídit smlouvou a zákonem. Automaticky, jen z titulu vysoké inflace, vám může být zvýšen nájem jen v případě, že tak stanoví nájemní smlouva. Zákon dovoluje, aby si pronajímatel s nájemcem dohodli každoroční zvyšování nájemného. Nejčastěji se tak děje formou inflační doložky, která stanoví, že buď vždy od počátku roku, nebo při konkrétním zvýšení inflace v daném období, se automaticky zvyšuje cena nájemného.

Když není ujednána inflační doložka

Pokud platně uzavřená smlouva mezi vámi a pronajímatelem neobsahuje výše zmíněné ustanovení o zvyšování nájemného, pak není jiné možnosti než dohody obou smluvních stran, přičemž se tak zpravidla bude dít prostřednictvím písemného návrhu pronajímatele na zvýšení nájemného. Zákon však s tímto jednáním spojuje omezení. Limit zvýšení, které je obsaženo v návrhu, společně se všemi předchozími zvýšeními nesmí v posledních třech letech přesáhnout 20 %. Zvyšování, pokud obě strany souhlasí, tedy může nastat, avšak nikdy v míře vyšší než 20 % za tři roky.

Obcházení limitu zvýšení

Tento limit je v praxi často pronajímateli obcházen. Například tak, že se bezdůvodně zvýší zálohy na služby spojené s nájmem. Zákon však stanoví, že pronajímatel může zvýšit zálohy v průběhu roku, avšak zvýšení musí odpovídat změně ceny, za kterou se zálohy platí. Povinností pronajímatele je pak zvýšení záloh řádně zdůvodnit. Bez toho nejde o platné zvýšení záloh na služby spojené s nájmem.

Zdroj: https://www.dtest.cz/clanek-9660/vysoka-inflace-a-jeji-dopady-v-oblasti-najemneho, https://www.finance.cz/542747-jak-lze-zvysit-najem/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.