Kdo platí cestovní pojištění zaměstnance na služební cestě?

Každý zaměstnavatel má za určitých podmínek právo vyslat svého zaměstnance na služební cestu. A to jak v rámci ČR, tak také v rámci zahraničí. To, že mu platí cestovní výlohy (například letenku, lístek na autobus či vlak, naftu či benzin v případě půjčeného firemního vozu), je samozřejmé, a nikdo se nad tím nepozastavuje. Stejnou samozřejmostí je i platba za ubytování a výplata tzv. „diet“, tedy jakési kapesné, které zaměstnanec může (ale nemusí) využít na své stravování.

Cestovní pojištění pro zaměstnance

Jak je to ale s cestovním pojištěním? Na jedné straně bychom mohli říci, že zaměstnavateli může být jedno, jestli jeho zaměstnanec bude muset vynaložit určité peníze v souvislosti s nemocí nebo úrazem, které ho na služební cestě mohou potkat. Jedná se přece o zdraví zaměstnance a zdravotní pojištění si platí každý sám. Není to ale pravda. Zaměstnavatel je povinen zabezpečit zaměstnance po všech stránkách. Tedy i v rámci cestovního pojištění.

Zajištění cestovního pojištění

Vždyť – kdyby zaměstnavatel neposlal zaměstnance na služební cestu, tomuto by nevznikla nutnost zřizovat si jakékoli pojištění.  Ačkoli se jedná o poměrně malou částku, která má být zaplacena, rozhodně by ji měl platit zaměstnavatel. Ten má totiž ze zákona povinnost hradit veškeré výdaje, které vznikly v důsledku úrazu či nemoci zaměstnance na jeho služební cestě. Z toho vyplývá, že platbou pojištění chrání zaměstnavatel sám sebe.

Krátkodobé cestovní pojištění

Zaměstnavatel by tak rozhodně neměl zapomínat svého zaměstnance pojistit. Za částku řádově kolem jedné stokoruny si tak může ušetřit budoucí náklady, které by byly v rozhodně vyšších číslech. Některé pojišťovny se soustředí přímo na tento druh krátkodobého cestovního pojištění, který poskytují přímo společnostem. Společnosti mohou tuto službu využívat jednoduše a opakovaně prostřednictvím online formuláře.

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.