Jaký má být název firmy – obchodní firma

Název firmy se řadí ke klíčovým aspektům firemní komunikace. Podle názvu si budou zákazníci Vaši firmu pamatovat a není tedy vhodné tuto oblast jakkoli podceňovat. Název firmy se zapisuje do obchodního rejstříku, je uváděn v katalozích, logotypech, na cedulích atd. Je dobré si název firmy nejprve dobře rozmyslet, protože jakékoli změny jsou spojeny s dalšími finančními náklady.

Čím je dobré se při hledání názvu firmy řídit?

Obchodní firma

Obchodní firma je název, pod kterým se společnost zapisuje do obchodního rejstříku. Každý podnikatel může mít jen jednu obchodní firmu.

Jméno společnosti by mělo splňovat následující principy:

  • zapamatovatelnost – jméno firmy by mělo být smysluplné a ne příliš dlouhé
  • nezaměnitelnost – s názvem jiné již existující společnosti
  • kreativita a originalita –  jméno společnosti by mělo ukazovat důvtip společníků firmy; záleží však na oboru podnikání, někde je vtipnost nevítaná a je potřeba volit seriózní název navozující pocit solidnosti a jistoty
  • lehká vyslovitelnost –  a to i po telefonu, aby se nemohly zaměnit hlásky b/p atp.
  • poutavost a údernost –  představte si, jak bude název vyslovován v reklamách v radiu a v televizi, jak bude vypadat vytištěný v novinách
  • použitelnost i v zahraničí – je pravděpodobné, že název firmy bude používaný i v zahraničí, proto by se měla volit taková slova, která nemají negativní vyznění v zahraničí – je možné, že vybrané české slovo se podobá nějakému cizímu slovu, které je vnímáno negativně nebo to nemusí být jen podobou slova, ale i samotným kulturním posunem
  • snadné skloňování – aby lidi, kteří vaši firmu neznají, nepoužívali různé tvary názvu, podle toho, jak by si nesprávně mysleli, že se název skloňuje; usnadněte jim to a zároveň tím zabráníte vzniku různých patvarů
  • název společnosti může souviset s předmětem podnikání, dáte tím lidem ihned najevo, čím se zabýváte, navíc to má další výhody, jako např. při tvorbě webových stránek můžete uvést název přímo do URL adresy stránek a také je to lépe zapamatovatelné
  • název firmy by neměl být vulgární a nesmí obsahovat klamná slova, která s oborem činnosti vůbec nesouvisí

Koncovka názvu firmy – dodatek

Obchodní firma se skládá z kmene a dodatků. Doposud jsme hovořili o kmeni názvu firmy. Dodatek je u právnických osob povinný a značí formu obchodní společnosti ( s.r.o., a.s. atd.). U fyzických osob je povinný pouze v případě, že pod stejnou firmou již jiný podnikatel podnikal. V případě koncernů musí firmy podnikatelů, jejichž podniky ke koncernu náleží, obsahovat dodatek, který značí příslušnost k danému koncernu.

Začínáte podnikat a potřebujete další tipy a rady pro založení společnosti? Volte YOURFIRM!

Sdílet

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *