Reklamace

Jak vyzrát na obchodníky při reklamaci

Známe to všichni. Někdy se něco pokazí, je to v záruční době a tak to jdeme reklamovat. Ne vždy však musíme být úspěšní. Obchodníci si chrání své zisky a nevrací peníze nebo zboží ochotně. Některé argumenty se však opakují. Naučte se na ně reagovat a bránit svá práva. Není dobré reklamace nedotáhnout do konce nebo dokonce ani nereklamovat kvůli obavám z obchodníků.

Vada neovlivňuje funkci

Evergreen našich obchodů. Argumentace prodávajících spočívá mnohdy v tom, že vada se na zboží a jeho funkčnosti neprojevila. Není tak nutné reklamaci uznat a vracet peníze. Mnohdy se to stává u elektroniky, zejména u telefonů. Ty jsou celkem často reklamovány. Doporučuje se vyzkoušet zařízení přímo před prodejcem a nechat zapsat do reklamačního protokolu onu vadu. Pokud se v průběhu dalšího používání projeví, musí ji obchodníci řešit. Máte navíc důkaz, že jste to již hlásil.

Nedodržení reklamační lhůty

Mnohým obchodníkům nevadí, že reklamace musí vyřešit do určité doby. Ze zákona jim normy ukládají 30 dní. Více ani ťuk! Pokud obchodník nedodrží měsíční lhůtu, zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy. Může tedy žádat o vrácení ceny a zakoupené věci. Často se ale také stává to, že reklamace již je vyřízená, ale zákazník není seznámen s touto skutečností.  Je to však jeho povinnost a musí tak učinit v rámci již zmíněné třicetidenní lhůtě.

Prodloužená záruka a pojištění

V dnešní době kolují ve veřejném prostoru informace, že někteří obchodníci odmítají vyřizovat reklamace v prodloužené záruce, která byla sjednána při koupi. Je však nutné, aby si zákazník svá práva uvědomoval a trval na nich. Většinou obchodnická argumentace stojí na postulátu, že prodloužená záruka se vztahuje pouze na určitou část výrobku, ne na výrobek celý. Zákazník si tedy musí pohlídat již při kupování, je-li tomu tak či nikoli. Musí také tyto skutečnosti znát při pokusu o reklamování.

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *