Jak ukončit nájemní smlouvu

Smlouva

Pokud bydlíte v nájmu a chcete jej opustit, určitě je dobré udělat to právně korektním způsobem. My si právě vaše možnosti jako nájemce probereme. Jak správně vypovědět nájemní smlouvu? Pojďme si to prozradit!

Když nelze uzavřít dohodu

Nejlepší cestou je dohoda s vaším pronajímatelem na tom, že nájem končí k určitému dni. Pokud se však na ukončení nájmu a jeho podmínkách nedohodnete s pronajímatelem, pak vám nezbývá nic jiného než jednostranně ukončit nájemní smlouvu výpovědí. Musíte si však dát pozor. Zákon tuto výpověď z nájmu poměrně podrobně upravuje. Musí jít o písemnou výpověď. Nelze tedy jen ústně oznámit pronajímateli, že “končíte”. Nejlepší je osobní předání písemné výpovědi s podpisem o převzetí pronajímatele (a nejlépe ještě se svědkem) nebo cestou doporučeného dopisu.

Co musí výpověď obsahovat

V písemné výpovědi pak musí být následující informace. Identifikace stran nájemce a pronajímatele (jména, datum narození, adresa atd.), dále řádná identifikace domu a bytu. Dále musí výpověď obsahovat odůvodnění, pokud se zakládá na zákonem stanoveném důvodu nebo důvodech nebo zda ji lze vypovědět i bez udání důvodu. Dále je rozhodné, zda jde o nájem na dobu určitou či neurčitou.

Nájem na dobu určitou

V tomto případě lze vypovědět smlouvu jednostranně bez udání důvodu jen v situaci, kdy si při sjednávání této smlouvy tuto možnost strany vyhradily (pro obě strany nikoli jen pro jednu). Pokud si tuto možnost však výslovně nestanoví, lez vypovědět nájem jen ze zákonem daného důvodu. Pak musí výpověď obsahovat skutkové vymezení tohoto důvodu.

Nájem na dobu neurčitou

U této smlouvy může nájemce vypovědět nájem kdykoli, a to i bez udání důvodu a jeho vymezení v písemné výpovědi. Zde však existuje, nedohodli-li se strany jinak, zákonem stanovená tříměsíční výpovědní doba.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.