Jak reklamovat potraviny z e-shopu nebo kamenného obchodu

potraviny

Pokud reklamujete oblečení, boty nebo třeba elektroniku, je to tak běžný proces, že často není moc otazníků, jak danou situaci řešit. Co však, když nakupujete potraviny na e-shopu či v kamenném obchodě. Jde o specifické zboží, často podléhající rychlé zkáze. Jak jej reklamovat, pokud nakoupené jídlo není v pořádku?

Datum spotřeby a minimální trvanlivosti

Nejdříve jed dobré si připomenout, co znamenají výrazy často uvedené na zboží – potravinách. Tedy datum spotřeby a datum minimální trvanlivosti. Minimální trvanlivost označená určitým datem znamená pouhé doporučení prodejce, který o této době říká, že si potraviny v ní uchovají původní kvalitu. Po tomto datu nemusí mít jídlo již původní kvalitu chutě či vůně, avšak neznamená to, že jde o věc zkaženou, vadnou, zdraví nebezpečnou. Datum spotřeby je pak uvedení použitelnosti potraviny. Jde o stanovení doby, do kdy je nutné u rychle se kazících potravin nutné je spotřebovat, aby nebyly zdravotně závadné. Produkty po datu spotřeby nelze prodávat. Produkty po minimální trvanlivosti, za určitých specifických podmínek, ano.

Kdy můžete potravinu reklamovat

Potravinu pak lze reklamovat do konečného data použitelnosti (tedy do data „Spotřebujte do“) nebo do konce data minimální trvanlivosti. V tomto období obchodník odpovídá za stav potraviny, tedy, že má takové vlastnosti, která má mít. Pokud je potravina ještě před těmito daty zkažená, má jinou chuť, konzistenci, barvu, máte nárok reklamovat tuto koupi. Nevadí ani to, že jste balení otevřeli. Koneckonců někdy je to jediná možnost, jak nedostatek kvality objevit. Po takovém otevření však není dobré s reklamací otálet. Prodávající může namítat, že produkt je otevřen již dlouho. Dobré je tedy vrátit se do prodejny ihned a požadovat nároky. Nejlepší je otevírání natočit nafotit, byť je jasné, že nejde o běžnou součást otevírání potravin. Proto to také po vás nemůže nikdy vyžadovat. Pokud je reklamace oprávněná, kupující má nárok výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy.

Jak je to s e-shopy

Obecně platí, že při nákupu na e-shopu má zákazník právo bez udání důvodu do 14 dní odstoupit od smlouvy. Ani u potravin to není úplně vyloučeno, jde o charakter konkrétního produktu. Dlouhotrvající a dobře zabalené produkty, které nemají vysoké nároky na skladování, určitě nebudou problém. Není však možné takto odstoupit od koupě zboží, které podléhá rychlé zkáze. To však neznamená, že kupující nemá stejné nároky a právo, jako u koupě v obchodu tak, jak byly výše uvedeny.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/potraviny-reklamace-kamenny-obchod-e-shop.A230502_121530_viteze_frp, https://www.dtest.cz/clanek-9207/reklamace-nedostatku-potravin

Náhledové foto – Pixabay