MPSV spustilo e-shop rekvalifikací a vzdělávacích kurzů

vzdělávání

Jednodušší cesta ke vzdělávání či potřebné rekvalifikaci? Ministerstvo práce a sociálních věcí za tímto účelem spustilo e-shop rekvalifikací a vzdělávacích kurzů. Rozhodně se jedná o efektivní počin. Pro koho je určen? Jaké jsou podmínky pro zájemce? A to nejdůležitější, peníze. Do jaké výše bude úhrada ze strany MPSV?

Neustále se vzdělávat je potřeba a v dnešní době doslova nutností. Tímto se otevírá možnost prakticky každému. Však bilance je alarmující, neboť Česká republika patří mezi země s nejnižším procentem dospělé populace, která se vzdělává. Na druhou stranu je třeba uvést, že pro mnohé se jednalo dosud o finanční bariéru nebo nevědomost o možnosti se rekvalifikovat apod.

Plány a vize v rámci dalšího vzdělávání

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) je obeznámeno se situací na trhu. Proto chystá zásadní změnu. Tou je e-shop rekvalifikací a vzdělávacích kurzů. Do roku 2025 chce MPSV vyčerpat v rámci Národního plánu obnovy až 6,5 miliardy korun na další vzdělávání. Záměrem e-shopu bylo vytvoření sdílené platformy pro vzdělavatele, úřady práce a klienty.

Vzdělavatelé zde nabízí své kurzy zdarma. Ze strany MPSV je úhrada 82 až 100 procent ceny kurzu do výše 50 tisíc korun. Dle toho, zda jde o rekvalifikační kurz či vzdělávací kurz v oblasti digitálních dovedností. V případě rekvalifikace může úřad práce uhradit za klienta až celou cenu kurzu. V případě vzdělávacího kurzu je určena minimální povinná spoluúčast ve výši 18 procent celkové ceny kurzu, kterou si musí účastník uhradit sám.

Doposud MPSV mohlo proplácet jen akreditované kurzy, kterých je ovšem v oblasti digitálních kompetencí velmi málo. Prvně je ze strany MPSV umožněno zapojení i vzdělavatelům, kteří své kurzy akreditované nemají, jak uvedl ministr Jurečka. U neakreditovaných kurzů musí vzdělavatelé splňovat řadu podmínek a plnit minimální standardy vzdělávání, jako jsou například vhodné prostory, technické zázemí, jakožto jsou standardy stanoveny i pro lektory.

Podmínky pro zájemce

Zatímco bylo běžné, pokud někdo potřeboval či chtěl absolvovat rekvalifikaci, která by za něj byla uhrazena, tak musel být veden jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce. A zde se ještě přihlíželo k různým faktorům, jako například příslib zaměstnání, daná situace na trhu práce, obor vzdělání a potenciální uplatnění rekvalifikace apod.

V tomto případě je vše mnohem snazší a přístupnější veřejnosti. E-shop s nabídkou všech kurzů je dostupný každému, kdo má zájem se vzdělávat či rekvalifikovat. Ať už se jedná o zaměstnance, podnikatele, ženy či muže na rodičovské dovolené, pracující, seniory. Jedinou podmínkou pro možnost úhrady kurzu je zaspání do evidence zájemců o zaměstnání.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mpsv-podpori-zajemce-o-dalsi-vzdelavani-pomuze-novy-e-shop-pripravena-je-pro-letosek-az-jedna-miliarda-korun

https://www.mpsv.cz/web/cz/jsem-v-kurzuhttps://www.kurzy.cz/zpravy/712594-mpsv-podpori-zajemce-o-dalsi-vzdelavani-pomuze-novy-e-shop-pripravena-je-pro-letosek-az-jedna/

Náhledové foto: Pixabay