Daně

Daňové přiznání: Kdo? Kdy? Kolik?

Datum 1. dubna 2019, to je termín odevzdání daňového přiznání za rok 2018. Víte, kdo všechno musí toto daňové přiznání odevzdat?  Kromě živnostníků jsou to i osoby, které pracovaly pro dva zaměstnavatele nebo ti s dalšími zdanitelnými příjmy. V dnešním článku se však naopak zaměříme na ty, kteří daňové přiznání vlastně vůbec odevzdávat nemusí.

Více zaměstnavatelů nemusí nutně znamenat daňové přiznání

Pokud jste během roku měli více zaměstnavatelů, tak musíte odevzdat daňové přiznání, má to však několik výjimek. První výjimkou je, že i když jste měli během roku více zaměstnavatelů, ale postupně, tedy v jednom měsíci jeden zaměstnavatel a u něj podepsané prohlášení k dani za dané období, daňové přiznání podávat nemusíte. Další výjimkou jsou příjmy zdaněné již srážkovou daní. Takovými příjmy se rozumí příjmy z dohody o provedení práce do 10 tisíc korun, příjmy z autorských honorářů, výhry neosvobozené od daně, výplaty ze stavebního spoření a investic do fondu nebo podíly na zisku. Někdy se však může daňové přiznání vyplatit a můžete mít nárok na vyplacení daňového bonusu nebo daňové vratky.

Které příjmy jsou od daně z příjmu osvobozené?

Mezi příjmy osvobozené od daně z příjmu se řadí například starobní důchod do výše 439 200 Kč za rok, nemocenská, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti a další sociální dávky. Tyto příjmy se nikde v daňovém přiznání nemusí uvádět a ani nemáte povinnost odevzdávat daňové přiznání, které by tyto příjmy zahrnovalo. Do příjmů osvobozených od daně patří také stipendia, příjmy z prodeje nemovitostí, nebo příjmy vyplacené z penzijního připojištění a doplňkového penzijního pojištění, pokud jste splnili podmínky pro osvobození a další příjmy definované v zákoně o daních z příjmu.

Méně než 15 tisíc za rok?

Jestliže jste během loňského roku z nějakého důvodu vydělali méně než 15 tisíc korun, tak se na vás daňové přiznání nevztahuje. Jsou to například případy příležitostného výdělku do 15 tisíc korun za rok nebo OSVČ s příjmy nižšími než zmíněných 15 tisíc korun. V praxi to budou osoby pobírající rodičovský příspěvek nebo osoby ve starobním důchodu, které si přivydělávají na živnostenský list. Myslete ale na to, že se hodnotí ne zisky, ale příjmy a že daňové přiznání se musí podat v případě, kdy OSVČ má daňové ztráty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *