Co když chcete prodat byt, který pronajímáte

klíč

Vlastníte byt a chcete jej prodat? Zpravidla to není problém, pokud však máte v bytě nájemníka, musíte si na tento aspekt dát pozor. Dnes si řekneme, jak postupovat, když chcete pronajímaný byt prodat.

Prodat i s nájemníky?

Nic nebrání tomu, aby váš byt byl prodán, a to ani s nájemníky. Dejte si však pozor, všem kupujícím nemusí právě tato situace vyhovovat. Hledá-li někdo byt pro bydlení, asi nebude nadšen, že v bytě jsou nájemníci. Proto je dobré řešit stávající nájem ještě předtím, než se rozhodnete byt prodat. Nemáte zákonnou povinnost nájemníky informovat o záměru prodeje, je však žádoucí je na to připravit. V nejlepším případě se domluvíte na budoucím postupu. Nejlepší je, že ukončíte nájem ještě před prodejem. Dohodou či výpovědí. Ideální scénáře však ne vždy vycházejí, zejména, když zde nájemníci bydlí, třeba i delší čas.

Před prodejem se nepodaří nájem ukončit

Můžete se však nedohodnout či nestihnete urychleně nájem ukončit. Pak je možností, že k prodeji bytu dojde před skončením nájmu, tedy že se prodá byt zatížený nájmem. Občanský zákoník pak stanoví, že pokud je byt pronajatý pro nájemce, který zde bydlí, pak ani nový vlastník nemůže nájem vypovědět jen z důvodu změny vlastnictví. Pokud by v původní smlouvě bylo ustanovení o opaku, jde o ujednání nicotné.

Nájemní smlouva po prodeji

Co se tedy děje s nájemní smlouvou po prodeji bytu a vzniku nového vlastnického práva? Nový vlastník se dostává do postavení pronajímatele. Přechází na něj všechna práva i povinnosti. Nájemní smlouva tedy nadále trvá. I pro budoucí výpověď nájmu je tedy nový vlastník vázán starou smlouvou, dále smlouvou v tom znění, na jakém se případně dohodne s nájemci (například uzavřením dodatku či dohody) a samozřejmě zákonem, tedy zejména občanským zákoníkem.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, https://www.pravoprovsechny.cz/clanky/prodej-bytu-s-najemcem/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.