Tipy, jak bezchybně podat výpověď

Smlouva

Podat výpověď nemusí být nic složitého, přesto jde o právní jednání, a to svým důsledkem vcelku závažné. Proto je dobré si projít základní tipy pro bezvadné podání výpovědi. Pojďme tedy na to!

Přečtěte si současnou pracovní smlouvu

Jak začít? Nejlepší je si pročíst stávající pracovní smlouvu, na jejímž základě konáte práci, kterou nyní chcete opustit. Zde je stanovena výpovědní doba (pokud zde není nebo je sjednaná kratší než 2 měsíce, platí zákonná doba 2 měsíce). Další práv a povinnosti ohledně výpovědi, zejména režimu jejího podání, jsou zpravidla kogentní, to znamená, že se od zákona nelze odchýlit. Důležitá je však pracovní smlouva ještě z jednoho důvodu. Tím může být sjednaná konkurenční doložka. Jde o dohodu, dle které nemůžete po určitou dobu (nejvýše rok) po skončení poměru pracovat u konkurence, tedy ve stejném odvětví. Musí však být vždy sjednaná, ze zákona automaticky nevyplývá. Z povinnosti je možné se vyplatit, často tak činí právě nový zaměstnavatel.

Nepodávejte výpověď na poslední chvíli

Před koncem měsíce se výpověď podává, respektive je to výhodné, je v situacích, kdy chcete co nejvíce zkrátit práci u daného zaměstnavatele. Výpovědní doba se tak s nějakými dny bude téměř rovnat dvěma měsícům (či jiné sjednané době). Ani v takových, jakožto i v jiných, případech se to však nemusí vyplatit. Například zaměstnavatel může zdržovat převzetí výpovědi (ač existuje zákonné řešení takového jednání) nebo při zasílání poštou nestihnete konec měsíce, ale začátek nového. Pak budete mít výpovědní dobu téměř tři měsíce.

Osobní převzetí

Při podávání výpovědi trvejte na osobním předání a toto převzetí zaměstnavatelem si nechte potvrdit písemně. Stejně tak není na škodu mít s sebou svědka, typicky například kolegu. Proč je to důležité? Účinky výpovědi, zejména tedy běh výpovědní doby, se určuje dle okamžiku doručení. Samozřejmě jsou zde jiné možnosti. Doporučený dopis (avšak nikdy obyčejný – není zde dodejka) nebo e-mail. E-mailem však toto lze učinit jen s elektronickým podpisem.

Zdroje info: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, https://dostupnyadvokat.cz/blog/jak-dat-vypoved-ze-zamestnani

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.