Chystané změny v zákoníku práce: Cílí na flexibilitu pracovního trhu i problémisty

dokumenty

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá novelu zákoníku práce. Počítá se s podstatnými změnami. Cílem má být prý větší flexibilita trhu. Jaké nejzásadnější změny se chystají?

Jde o zásadní změny, jejichž finální podoba se s největší pravděpodobností ještě trochu pozmění v průběhu legislativního procesu. Samotný návrh novely je stále v přípravné fázi, nicméně se ví, které nejzásadnější změny jsou ve hře.

Výpověď bez udání důvodu a zkrácení výpovědní lhůty

Téma, které je v posledních dnech předmětem mnoha diskusí. V návrhu je možnost dát zaměstnanci výpověď bez udání důvodu. Zaměstnanci by náleželo v tomto případě vyšší odstupné. Zkrácení výpovědní doby na měsíc v případě výpovědi pro nesplnění požadavků či předpokladů, a to včetně neuspokojivých pracovních výsledků. Zvažuje se rovněž začátek běhu výpovědní doby v den doručení výpovědi, a to u všech výpovědí.

Limitace náhrady mzdy a prodloužení zkušební doby

V návrhu připravovaných změn je i rovněž zastropování náhrady mzdy v případě sporu o neplatné rozvázání pracovní poměru. Limit by byl maximálně 24 mezd. Další zvažovanou možností je dodatečné prodloužení zkušební doby na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Další zvažované možnosti v rámci podstatných změn

Možnost uzavřít se svým zaměstnavatelem pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce na částečný úvazek na stejný druh práce, který osoba vykonávala před odchodem na rodičovskou dovolenou. Opakovaně uzavřít pracovní poměr na dobu určitou se zaměstnancem, který zastupuje zaměstnance na mateřské nebo rodičovské dovolené. Dále se zvažuje možnost rozvržení pracovní doby zaměstnance na pracovišti zaměstnavatele. Aktuálně je to možné jen při práci na dálku.

Klíčová úprava zákoníku práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí si od připravované novely zákoníku práce slibuje vytvoření moderního, udržitelného a flexibilního trhu práce, jenž integruje potřeby zaměstnanců i zaměstnavatelů s ohledem na zvláštnosti měnícího se trhu práce. Zástupci ze stran zaměstnanců, zaměstnavatelů, odborníci na pracovní právo dostali příležitost se vyjádřit k připravované novele.

Zdroj: https://www.penize.cz/pracovni-pomer/452525-chysta-se-prevrat-v-zakoniku-prace-cili-hlavne-na-problemisty

https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/navrhovane-zmeny-zakoniku-prace-v-roce-2024

Náhledové foto: Pixabay