Zpoždění vlaku: Máte nárok na kompenzaci

vlak

U tuzemských vlakových dopravců není výjimkou, že mají často i dlouhá zpoždění. V těchto letních měsících kvůli řadě výluk je situace ještě horší. Dnes si řekneme, na co máte nárok, pokud se váš vlak zpozdí. Můžete totiž požadovat kompenzaci.

Úprava dle nařízení EU

Práva cestujících, kteří využívají vlakovou dopravu, upravuje evropské nařízení. Na jeho dodržování pak u nás dbá drážní úřad. Právě dle přímo použitelného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) pak můžete žádat za zpoždění vlaku kompenzaci. Vždy však, obdobně jako je tomu například u dopravy letecké, bude rozhodná doba zpoždění.

Rozhoduje doba zpoždění

Délka zpoždění má význam pro to, jak vysokou kompenzaci si můžete nárokovat. Jde-li o zpoždění, které je delší jak 60 minut a zároveň nejde o delší zpoždění, než je 120 minut, pak máte jako cestující nárok na 25 % z ceny jízdenky. Jde-li o zpoždění, které je delší než dvě hodiny, pak máte nárok dokonce na 50 % z cen jízdenky. Možná je to překvapující, ale máte nárok na kompenzaci, i když se rozhodnete vlakem nakonec nejet. Typicky přijdete na nástupiště nebo do vstupní haly a na tabuli vidíte hrozivě vysoké číslo minut zpoždění. Proto si najdete jiný spoj či jinou dopravu. V takovém případě, pakliže jste si zakoupili jízdenku, máte nárok na vrácení ceny jízdenky, a ještě kompenzaci za zpoždění dle výše uvedených pravidel.

Jak nárok uplatnit

Uplatnit nárok byste měli co nejdříve. Nejlepší způsob je vyřídit si tuto záležitost přímo na přepážce dopravce. Zde však pozor, je zde pár omezení. Je-li jízdenka zakoupena elektronicky, musí být částka, kterou vám dopravce vyplácí, vyšší než 100 Kč. Dále nemáte nárok na kompenzaci, pokud jste si zakoupili jízdenku a již jste věděli o zpoždění. Nárok nevznikne ani tehdy, nabídne-li vám dopravce alternativní spoj, avšak vy jej nevyužijete.

Zdroj: https://www.cd.cz/typy-jizdenek/odskodneni-reklamace-a-vymeny/-26400/, https://dvojka.rozhlas.cz/ma-vlak-zpozdeni-nebojte-se-pozadovat-kompenzaci-jak-na-radi-pravnicka-dtestu-8267919

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.