Cloudové řešení versus on-premise

IT řešení

Cloudová řešení současnosti mají nespočet podob – od snadného sdílení, zálohování a upravování dokumentů v datovém úložišti, přes cloudové aplikace, které nemusíte instalovat ani aktualizovat, až po čerpání nezměrného grafického výkonu z cloudových renderovacích farem. Co je ale výhodnější? Provozovat vlastní cloud „on-premise“, nebo svěřit svá data do rukou poskytovatelů cloudových služeb?

V posledních letech prošlo celé IT významnými změnami v oblasti výpočetních a komunikačních platforem. Jedním takovým významným technologickým posunem byl přechod z místní IT infrastruktury na cloudové řešení. Co si pod tím představit? To si přiblížíme dále.

Co je to cloudová služba?

Pod pojmem cloud či cloudové řešení si představíme software a služby, které běží na vzdáleném serveru, nikoli lokálně ve vašem klientu, tedy koncovém zařízení. K většině cloudových služeb můžete jednoduše přistupovat prostřednictvím svého internetového prohlížeče, mobilních aplikací nebo i běžných programů, jako je třeba kancelářský balík Office.

Cloudové řešení a jejich rozdělení

Cloud můžeme definovat do několika kategorií podle vlastníka či provozovatele IT infrastruktury:

  • On premise – jde o tzv privátní cloud. To znamená, že IT infrastruktura, jako jsou cloud servery a další síťový HW i SW, patří pouze vám a cloud si tedy provozujete na vlastní náklady. Výhodou je, že toto cloudové řešenízcela podléhá jen vám samotným a vašim potřebám. Nevýhodou jsou naopak vyšší pořizovací a zejména provozní náklady. Také počítejte s nižší kybernetickou bezpečností (profesionální poskytovatelé cloudových služeb zpravidla dosahují velmi pokročilých úrovní zabezpečení dat, a to po hardwarové i softwarové stránce).
  • Veřejný cloud – v případě tohoto cloudového řešení patří hardware i software poskytovateli cloudových služeb. Pokud využijete veřejný cloud, odpadnou vám pořizovací i provozní náklady na pořízení a údržbu vašeho vlastního „on-premise“ cloudového řešení a v neposlední řadě i náklady na vlastní IT personá
  • Hybridní cloud – cloudové řešení kombinující obě předchozí varianty. V základu provozujete privátní cloud a pokud z operativních důvodů potřebujete navýšit úložnou nebo výpočetní kapacitu, využijete navíc veřejné cloudové řešení.

Klíčové rozdíly mezi cloud a on premise řešením

Cloudové řešení využívá škálovatelné a virtualizované zdroje jako služby přes internet. Cloudová platforma tedy funguje jako virtuální úložný prostor. Jde tedy o opak tradičních on-premise počítačových modelů, kdy jsou všechny prostředky uloženy v rámci místní IT infrastruktury v prostorách vaší společnosti.

Ačkoliv obě řešení mají své klady a zápory, žádný model není sám o sobě lepší nebo horší než ten druhý. Vždy záleží na konkrétních potřebách, strategiích a cílech vaší firmy. Abyste se mohli lépe rozhodnout, předkládáme několik hledisek, ze kterých můžete vyjít.

Náklady

V případě on-premise řešení jde za vámi veškerá režie na pořízení HW i SW vybavení a dále i na jeho správu a provozování. To zahrnuje i náklady na IT personál. Z logiky věci musíte uhradit i náklady za nevyužité kapacity zařízení i personálu. Oproti tomu cloudové řešení je založené na bázi předplatného bez více nákladů. Platíte tedy skutečně pouze za to, co reálně využijete.

Bezpečnost

S on-premise řešením nikdy nemůžete dosáhnout takové úrovně zabezpečení dat, jakou vám garantují poskytovatelé cloudových služeb. Datová centra profesionálních poskytovatelů cloudu jsou zajištěna fyzicky, odolná proti požáru či výpadku napájení a dobře ochráněná vůči kybernetickým útokům. Navíc jsou data zajištěná několikanásobnou redundancí, pokud tedy nahrajete nějaká data do cloudového úložiště kvalitního poskytovatele. Tyto soubory se totiž automaticky multiplikují na několik nezávislých míst (disků, serverů, nebo dokonce nezávislých fyzických lokalit).

Škálovatelnost

V okamžiku, kdy potřebujete navýšit výpočetní výkon nebo kapacitu datového úložiště, znamená to, v případě on premise řešení, další náklady na HW a zpoždění způsobené nutnou dobou implementace. U cloudu je podobné škálování otázkou okamžiku, a navíc můžete nepotřebnou kapacitu opět snadno zrušit, což v případě on premise řešení možné není.

TIP: Přečtěte si, jaká je budoucnost cloud versus on-premisePřečtěte si, jaká je budoucnost cloud versus on-premise.

Zdroj info: https://www.totalservice.cz/novinky/cloud-vs-on-premise-jaka-je-budoucnost-2021-04-14

Náhledové foto: Canva

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.