Žádost o důchod online. Elektronické podání bude prioritou

senior

Téma, které zaplavuje internet. Jenže je také zásadní, a to zejména pro ty, kterých se to týká. A jelikož se zde vše mění rychleji jak aprílové počasí, je třeba seznámit s dalším faktem. A tím je možné podání žádosti o starobní důchod elektronicky.

Moderní doba si zkrátka žádá změny. Vše jde digitální cestou. Nejinak tomu bude i u podání žádosti o starobní důchod. Pro některé zajisté vítaná změna, že vše zařídí z pohodlí domova, aniž by museli osobně na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení.

Dosavadní způsob žádosti o důchod

Aktuálně se žádost o starobní důchod sepisuje na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), a to podle místa trvalého pobytu žadatele. Zaměstnanci správy sociálního zabezpečení poskytují žadatelům vysvětlení k podmínkám nároku na důchod, smyslu prohlášení, které musí každý žadatel učinit, stejně tak řeší osobně i požadované a nezbytné doklady. Žadatel se musí na pobočku dostavit osobně, formulář vyplněný a vytištěný vlastnoručně podepsat.

Na základě požadavků Evropské unie je zapotřebí tento doposavad standardní postup změnit. I s přihlédnutím na technický pokrok se jeví jako překonaný. Zefektivnění přináší digitalizace. Proto bude možné žádat o starobní důchod elektronicky. Nabýt účinnosti by mělo v prosinci letošního roku.

Podání žádosti v elektronické verzi

Žádost o přiznání dávky důchodového pojištění bude možné žádat na kterékoli OSSZ v elektronické podobě ve formátu, struktuře a tvaru stanoveném Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). Žadatel v aplikaci vybere OSSZ, u které chce žádost podat. Elektronické podání žádosti bude mít přednost před písemným podáním.

Elektronické podání žádosti o starobní důchod bude umožněno včetně nezbytných příloh. Po přihlášení jedním z uznaných způsobů elektronické identifikace, tj. eObčanka, MojeID, NIA ID, bankovní identita, datová schránka, se žadateli zobrazí předvyplněný formulář, jehož součástí budou i praktické interaktivní nápovědy a současně průběžná kontrola. Výhodou je, že rozpracovanou žádost bude možné uložit ve vlastním počítači a následně znovu načíst, doplnit a nechat zkontrolovat. Žádost se tak odešle, když bude kompletní. Dnem odeslání se bude považovat za podanou.

Zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/s-zadosti-o-duchod-nemusite-na-urad-podavat-se-bude-online/

https://www.e15.cz/finexpert/sporime/starobni-duchod-jak-podat-zadost-a-ktere-dokumenty-potrebujete-1397756

Náhledové foto: Unsplash