Vyživovací povinnost mezi manžely, rodiči a dětmi

Přídavky na děti

Ze zákona plyne některým členům rodiny povinnost vyživovat určité další rodinné příslušníky. My se dnes zaměříme na základní vyživovací povinnosti mezi manžely a rodiči a dětmi. Pojďme tedy na to!

Vyživování mezi manžely

Občanský zákoník zakotvuje, že manželé mají vůči sobě vzájemnou vyživovací povinnost. A to v rozsahu, který oběma zajišťuje zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň. Smyslem je tedy, aby oba manželé měly stejnou hmotnou a kulturní úroveň. Povinnost vzniká bez konkrétní situace, kdy jeden z manželů není schopen sám se živit. Stačí jen, aby sice manžel byl schopen zajišťovat si své hmotné a kulturní potřeby, avšak nikoli v takovém rozsahu jako druhý manžel. Vzniká-li tedy mezi nimi k rozdílu daných úrovní, má manžel s vyšší úrovní tuto vyživovací povinnost.

Vyživovací povinnost může mít i manžel po rozvodu

Jeden z manželů může mít vůči svému bývalému protějšku vyživovací povinnost i po rozvodu. Občanský zákoník stanoví, že pokud rozvedený manžel není schopen se sám živit a neschopnost je dána v předchozím manželstvím, pak má vůči němu bývalý manžel přiměřenou vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě považovat s ohledem na jeho věk či zdravotní stav. Pokud bude soud o takovém výživném rozhodovat, bude se dívat zejména na to, jak rozvedené manželství trvalo dlouho, jestli si rozvedený manžel našem zaměstnání a podobně.

Výživné mezi rodiči a dětmi

Dalším vztahem je vztah rodič a dítě. Vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti vzniká ze zákona okamžikem narození.  Trvá až do chvíle, kdy dítě začne být schopné se samo uživit. Tento okamžik je v praxi vykládán vcelku široce. Zpravidla jde o moment, kdy je dítě schopné samo uspokojit všechny své hmotné a kulturní potřeby, včetně bydlení. Vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti tedy není limitována či vázána na zletilost ani dosažení určitého věku. Jak má být výživa rodiče vůči dítěti vysoká? Životní úroveň dítěte má být stejná, jako životní úroveň rodiče. Existuje však i vyživovací povinnost dětí vůči svým rodičům. Občanský zákoník velmi minimalisticky stanoví, že dítě má povinnost zajistit rodičům slušnou výživu. Taková povinnost vzniká dítěti vůči svému rodiči v okamžiku, kdy je dán rodičům stav odkázanosti na výživu. Dítě zároveň musí být s to se samo uživit a poskytnout výživné další osobě. Bydlení ve společné domácnosti však není podmínkou.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/jak-je-to-s-vyzivovaci-povinnosti-mezi-manzely-rodici-a-detmi-navzajem/
Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.