Výživné mezi manžely

Společné jmění

Rozvod – kdy se vás týká výživné na manžela?

Výživné na děti známe. Při vašem rozvodu však může nastat situace, kdy výživné může požadovat i jeden z manželů. Rozhodne-li tak…