Výpověď ve zkušební době: Nemoc, těhotenství, pracovní úraz aneb V jakých případech je zaměstnanec chráněn

léky

Při nástupu do nového zaměstnání je zcela běžné v rámci smlouvy sjednání zkušební doby. Jak je to v případě, že ve zkušební době onemocníte, otěhotníte, nebo se vám stane pracovní úraz? V jakých případech jste chráněni?

Zkušební doba sice není povinná, ale stala se od samotného počátku vzniku zákoníku práce osvědčeným a často využívaným prostředkem pracovního práva. Může být sjednána maximálně na 3 měsíce, u vedoucí pozice je to pak 6 měsíců. Ve zkušební době je možné zrušit pracovní poměr z obou stran účastníků pracovního poměru, a to bez možného udání důvodu. Jenže v tomto období mohou nastat nečekané události, během kterých je zaměstnanec před výpovědí ze strany zaměstnavatele chráněn.

Zkušební doba a pracovní neschopnost

Jsou tací, kteří si myslí, že když onemocní ve zkušební době, tak nemohou dostat od zaměstnavatele výpověď. Samozřejmě se i stane, že ve zkušební době onemocníte a o novou práci nechcete přijít.

Pakliže onemocníte ve zkušební době, prvních 14 dnů jste chráněni proti okamžité výpovědi. Avšak 15. den už vám zaměstnavatel může dát vyrozumění o ukončení pracovního poměru. Od 15. dne přebírá placení nemocenské Česká správa sociálního zabezpečení. Rovněž může dojít k prodloužení zkušební doby na základě vaší pracovní neschopnosti, tj. pokud v rámci zkušební doby budete 10 dní na neschopence, o tu dobu nemoci se vám prodlouží zkušební doba.

Zkušební doba a pracovní úraz

Jste ve zkušební době a stane se vám pracovní úraz? V tomto případě jste chráněni před výpovědí stejně jako u běžného onemocnění, tj. 14 dnů. Po tuto dobu vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď. Po uplynutí 2 týdnů už pak můžete obdržet výpověď ve zkušební době ze strany zaměstnavatele.

Každý pracovní úraz se musí nahlásit nadřízenému, aby mohl být zaevidován do databáze úrazů. Zaměstnanci náleží rovněž nárok na odškodnění od zaměstnavatele podle rozsahu a závažnosti pracovního úrazu. Odškodnění se nevztahuje na zaměstnance v případě nedodržení stanovených postupů práce, jakožto pokud došlo k úrazu během cesty do práce nebo z ní.

Zkušební doba a těhotenství

Otěhotnět ve zkušební době může být svízelné. Sice platí, že nemusíte tuto skutečnost svému zaměstnavateli ve zkušební době oznamovat. Jenže férové vůči zaměstnavateli je, pokud mu to oznámíte. Platí, že zaměstnavatel vám nemůže dát výpověď z důvodu těhotenství. Pokud by se tak stalo, došlo by k diskriminačnímu chování, které je nezákonné. Avšak zaměstnavatel vám může dát výpověď ve zkušební době z jiného důvodu, než je těhotenství. I když nesmí být příčinou ukončení pracovního poměru, tak vás zároveň těhotenství před výpovědí neochrání.

Zdroj: https://ppropo.mpsv.cz/VI4Zrusenipracovnihopomeruvezkus

https://www.e15.cz/finexpert/ukonceni-pracovniho-pomeru-ve-zkusebni-dobe-a-pracovni-neschopnost-1381743 https://www.finance.cz/540551-vypoved-ve-zkusebni-dobe/

Náhledové foto: Pixabay