Výpověď dohodou a další chytáky při konci v práci

Smlouva

V laické veřejnosti je časté, že se zaměňuje výpověď s dohodou o konci pracovního poměru. Tyto chytáky vás však mohou stát některá vaše práva a povinnosti. Z neznalosti můžete ukončit pracovní poměr úplně jinak, než by pro vás bylo v dané situaci výhodné. Na co pozor?

Výpověď dohodou je hloupost

Výpověď dohodou neexistuje, zákoník práce ji nepřipouští, a pokud vám ji zaměstnavatel nabízí, nic to neznamená. Jde o rozšířený omyl, ale tento pojem není jen nepojmenované právní jednání, jde o definiční protimluv, který nemá smyslu. Pracovní poměr lze dle zákona ukončit jen jednostranným právním jednáním, což je výpověď (ze strany zaměstnavatele či zaměstnance), nebo oboustrannou dohodou. Právě to, zda jde o dohodu nebo o výpověď má pak následky ve vašich právech a povinnostech. Není tedy dobré bezmyšlenkovitě podepisovat zaměstnavateli jakýkoli „papír“, který by v sobě obsahoval známky dohody obou stran.

Rozdíly mezi dohodou a výpovědí

Dohoda ze své podstaty je právní jednání, na kterém se dohodnou obě strany. Jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Obě strany s ní tedy souhlasí a tímto ukončují pracovní poměr. Dohoda v zásadě obsahuje ustanovení o tom, kdy daný poměr končí. Není zde výpovědní doby. Dohoda musí být podepsána oběma stranami, jinak nenabyde platnosti. Výpověď naopak je rozhodnutím jedné ze stran. V případě zaměstnavatele ještě musí být zdůvodněna, a to jen vyjmenovaným zákonným důvodem. Po doručení výpovědi druhé straně začíná druhé straně běžet výpovědní doba, ne kratší dvou měsíců. Neexistuje tedy okamžitá výpověď.

Následky – podpora či odstupné

Pokud vám však danou dohodu prezentuje zaměstnavatel jako výpověď dohodou, zbystřete. Půjde-li materiálně o dohodu (byť její označení může obsahovat i výpověď dohodou, jelikož právní jednání posuzujeme dle obsahu, nikoli dle pojmenování), nepoběží vám výpovědní doba (není-li zvlášť ujednání) a svým podpisem souhlasíte s daným ukončením. K určitému datu, často s následkem absence odstupného či následného nároku na podporu v nezaměstnanosti. Odstupné totiž náleží jen těm, kdo dostanou výpověď ne vlastní vinou (typicky pro organizační důvody), či těm, kdo ukončili poměr dohodou ze stejných důvodů. Pokud však ve „výpovědi dohodou“ není důvod, nevznikne nárok na odstupné ze zákona. Ve vztahu k podpoře v nezaměstnanosti se vám tato může krátit, protože uzavření dohody značí, že jste v souladu s vaší vůlí souhlasili s odchodem.

Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://www.penize.cz/pracovni-pomer/437428-vypoved-dohodou-je-nesmysl-na-tohle-si-dejte-pozor, https://www.profesia.cz/kariera-v-kostce/vypoved/dohoda-o-rozvazani-pracovniho-pomeru/ 

Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.