Výpočet nároku na dovolenou v roce 2022

02_dovolena

Dovolené se blíží, někteří na ně již vyrazili. Dnes se na toto téma zaměříme. Podíváme se totiž na to, jak se vypočítává dovolená a její rozsah, na který má nárok zaměstnanec. V nedávné době se tento výpočet a pravidla měnila, proto je dobré si danou problematiku podrobně představit.

Novinky od roku 2021

Novela zákoníku práce, účinná od roku 2021, zavedla nová, spravedlivější pravidla, pro výpočet dovolené zaměstnance. Výměra dovolené zůstává v týdnech, přepočítává se však na hodiny. Celkový rozsah (minimálně 4 týdny dovolené) se však nezměnil. Jak se tedy nyní dovolená zaměstnance vypočítává? Právo na dovolenou za kalendářní rok získává zaměstnanec, který po stejného zaměstnavatele pracuje nepřetržitě v pracovním poměru po dobu 52 týdnů, přičemž nezáleží, zda jde o klasické 40hodinové týdny, nebo zkrácenou (zákonně nebo smluvně).

Dovolená za kalendářní rok

Zákoník práce stanoví, že „zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší dovolená za kalendářní rok v délce stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.“ Tedy, pracujete-li 52 týdnů u zaměstnavatele, máte nárok na dovolenou dle vaší stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, která je minimálně 4 týdny. U 40hodinového týdne je to minimálně 160 hodin.

Poměrná část dovolené

Může se však stát, že u zaměstnavatele ještě nepracujete v hodinovém rozsahu odpovídajícímu 52 týdnů. Pak máte nárok jen na poměrnou část dovolené. Nevzniká tedy právo na dovolenou za kalendářní rok, jak bylo výše popsáno. V tomto případě vzniká nárok na poměrnou část dovolené, zaměstnanec však musí odpracovat, alespoň čtyři týdny v kuse u daného zaměstnavatele. Délka je pak stanovena, jako jedna dvaapadesátina stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby vynásobená výměrou dovolená za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu. Máte-li odpracováno 20 týdnů (800 hodin, 40 hodinový týden, nárok na dovolenou 4 týdny), pak máte nárok na dovolenou 61,5 hodin dovolené (STPD/52xtdýny; 40/52×20).

Zdroj: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, https://www.penize.cz/pracovni-pomer/419991-pristi-dovolenou-vam-spocitaji-jinak-takhle-se-zmeni-pravidla#dovolena, https://www.penize.cz/kalkulacky/dovolena, https://www.finance.cz/dane-a-mzda/kalkulacky-a-aplikace/dovolena/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.