Výpočet bonity

Výpočet bonity klientů bank

Úvěry u bank i nebankovních společností jsou pro mnohé z nás jakousi samozřejmostí. Určitě je třeba hovořit ale i o tom, že všichni poskytovatelé potřebují určitý typ záruky, že jejich klienti budou schopni v předepsaném termínu splácet své závazky. Pravda je taková, že mnohdy tomu tak není a zejména banky nerady půjčují někomu, kdo nemá předpoklady k poslušnosti při splácení. I proto se řeší termín bonita klienta. Právě na ni se zaměříme v následujících řádcích a pokusíme se objasnit vše, co s ní jakkoli souvisí.

S vyšší bonitou přichází nižší úrok

Banka si v každém případě všechny žadatele prověřuje a snaží se zjistit bonitu prostřednictvím takzvaného scoringu. Podle toho, jak vypadá celková bonita žadatele, se odvíjí i výše úrokové sazby vztahující se k danému úvěru. Čím je vyšší bonita, tím je logicky žadatel pro danou finanční instituci důvěryhodnější osobou. Logicky tak získá mnohem nižší úrokovou sazbu, což je pro něj ideální. Naopak nedůvěryhodní zájemci buď nedostanou půjčku vůbec schválenou, anebo je jim nabídnuta taková, která není příliš výhodná.

Ukazatele bonity pro banku

Bankovní domy berou v potaz spousty aspektů, jež se vztahují k bonitě jako takové. Pokud nevíte, o jaké záležitosti se jedná, přečtěte si je v následujících odrážkách:

–          věk-  čím je člověk starší, tím hůře,

–          pohlaví žadatele- muži spíše nesplácí,

–          maximální dosažené vzdělání- optimálně vysokoškolské,

–          konkrétní vykonávaná profese,

–          rodinný stavy- optimálně bez závazků,

–          především příjmy žadatele.

Úvěrové registry prozradí vše…

Registr dlužníků prozradí mnohé. S tímto faktem byste měli v každém případě počítat. Bohužel se spousta lidí nachází v nezáviděníhodné situaci, kdy prostě mají dluhy, které doposud nebyli schopni splatit. Tím pádem logicky nemohou získat u banky půjčku. Právě bankovní domy si registry dlužníků velmi pečlivě hlídají a půjčí jen těm, kteří skutečně dokážou splácet a mají svůj rejstřík čistý.

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *