Výplata v cizí měně nebo naturáliích? Která se vyplatí víc

Eura

V čem všem lze dle zákoníku práce dostávat mzdu či plat? Možná se budete divit, ale lze si ujednat výplaty i v cizí měně či dokonce v naturáliích. Právě na úpravu těchto situací se dnes podíváme. Je to vůbec výhodné?

Obecně – penězích, korunách

Znění zákoníku práce přímo nařizuje zaměstnavatelům, aby vypláceli mzdu nebo plat. O mzdu jde v případě soukromých společností, plat se pak pobírá ve státní nebo veřejné správě. Přičemž je zmíněno, že tyto výplaty mají být v zákonných penězích. Dále zákoník odkazuje na další zákon – ten o České národní bance. Ten s výrazem zákonné peníze opět operuje a definuje jej, jako korunu českou. Obecně tedy platí, že váš plat či mzda musí být vyplácen v českých korunách.

Výjimky

Existují však i výjimky. Obecně se lze od ustanovení zákoníku práce odchýlit. Vždy když je to ve prospěch zaměstnance. V tomto případě se však právní praxe shoduje, že i kdyby bylo vyplácení například v eurech kurzově pro zaměstnance výhodné, nelze takto výplatu stanovit ve smlouvě. Dokonce ani tehdy, požádal-li by o to přímo pracovník. Někdy se však může výplata v eurech hodit. Například u zahraničních manažerů a podobně. Lze tedy obejít zákon následujícím způsobem. Sjedná se jiná než pracovní smlouva. Podle občanského zákoníku, ne tedy dle zákoníku práce. Další výjimkou, kterou již zákoník práce přímo dovoluje, je výplata mzdy či platu nebo jejich části v zahraniční měně, pokud pracujete v zahraničí. Jen však pokud je kurz k této měně vyhlašován ČNB.

Výplata v naturáliích

Další zvláštností může být výplata ve službách či výrobcích. Lze tak činit jen u mzdy. Lze tedy takto svého zaměstnance vyplácet. Zákoník práce to povoluje. Lze tak činit ve výrobcích, službách nebo výkonem práce. Vždy je však ale zaměstnavatel povinen vyplatit vám v penězích alespoň minimální nebo zaručenou mzdu. Naturální vyplácení je tak nejčastěji jen částí mzdy.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.