Výhody a nevýhody pronájmu na dobu určitou

Pokud se mladí lidé plánují osamostatnit, většinou se jejich zraky jako první upínají k pronájmům. Důvody jsou naprosto logické. Abyste totiž dosáhli na hypotéku, musíte splnit řadu podmínek včetně jisté finanční zástavy, na kterou však dá těžko dosáhnout. Na trhu s byty k pronájmu se pak většinou nacházejí takové, které operují se smlouvou na dobu určitou. Tento typ dohody s sebou ale samozřejmě přináší výhody i nevýhody.

Výhody pronájmu na dobu určitou

Hlavní výhoda pronájmu na dobu určitou se týká majitelů. Ti si tak totiž jednoduše mohou otestovat nájemce, jejich platební morálku a také vztah k cizímu majetku. Samozřejmě jsou ale v tomto ohledu omezeni zákonem, protože není možné, aby se smlouva uzavírala pouze na dva nebo tři měsíce. Nejnižší hranici představuje šest měsíců, přičemž většina majitelů volí smlouvu na jeden rok.

Druhá výhoda už se konečně týká nájemníků. Ti totiž většinou volí cizí obytné prostory jako takovou přestupnou stanici před plánováním budoucnosti. Díky smlouvě uzavřené na dobu určitou mají jasně vymezený prostor, v němž mohou šetřit a připravovat se na přechod do vlastního.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Nevýhody pronájmu na dobu určitou

Pokud s majitelem bytu uzavřete smlouvu na dobu určitou, může se klidně stát, že v případě zájmu o její prodloužení zaplatíte v následujícím období za nájemné mnohem více. Zákonné limity pro tento typ dohody totiž neexistují, ty platí pouze v případě smlouvy na dobu neurčitou. Můžete proti tomu protestovat, můžete se rozčilovat, ale to je tak vše, co v danou chvíli zmůžete.

Smlouva na dobu určitou vám jasně stanoví dobu, po kterou se o svůj životní prostor nemusíte strachovat (když neporušíte předem stanovená pravidla). Jestli ovšem budete chtít spolupráci rozvázat s předstihem, není to tak jednoduché. Právo na to máte v případě, že dojde k neplnění povinností jedné či druhé strany, nebo se změní okolnosti do takové míry, že po nájemci nelze požadovat, aby v nájmu pokračoval.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

David Břach

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.