Vaše práva, když dostanete výpověď

Výpověď

Není nic veselého, když ve vašem zaměstnání dostanete výpověď, a to z jakéhokoli důvodu. Nezapomínejte však, že když dostanete výpověď, kromě konce pracovního poměru vám vzniká také celá řada práv. Dnes si rozebereme pár z nich.

Volno na hledání nového zaměstnání

Pracujete-li stále na daném pracovišti kvůli dvouměsíční výpovědní době, můžete tento čas využít k hledání jiného zaměstnání. K tomu slouží také volno k takovému hledání, na který máte, jako zaměstnanec, který dostal výpověď, nárok. Využijte tedy toho. Nebude-li váš vedoucí pracovník k tomuto volnu přístupný, odvolávejte se na zákoník práce. Ten totiž stanovuje, že zaměstnanec ve výpovědní lhůtě má nárok na půlden volna každý týden po celou dobu výpovědní lhůty. Dohodnete-li se tak se zaměstnavatelem můžete tyto doby i sčítat. Například tedy tak, že jednou za dva týdny bude toto volno dělat jeden celý pracovní den a podobně. Nárok na proplacení tohoto volna pak nastává tehdy, je-li výpověď dána z organizačních nebo některých zdravotních důvodů.

Výpovědní doba u práce na dohodu

Pracujete-li u zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti nebo obdobné dohody o provedení práce, pak se vás týká zákonná zkrácená výpovědní doba. Ta trvá 15 dní a začíná běžet v den, kdy byla výpověď doručena tím, kdo ji činí, druhé straně. Pokud však pracujete takzvaně na dohodu, musíte mít na zřeteli, že můžete dostat (či podat) výpověď i bez udání důvodu a můžete ji dostat i v ochranné době (lze tedy například vyhodit těhotnou ženu). Nemáte ani nárok na odstupné.

Nárok na odstupné

Odstupné se zaměstnance týká tehdy, je-li „vyhozen“ z organizačních důvodů nebo, když se na výpovědi strany dohodnou (musí jít však opět o organizační důvody dohody). Pak vzniká zaměstnanci nárok na vyplacení odstupného, které se určuje dle průměrných měsíčních výdělků za poslední čtvrtletí. U pracovních poměrů, které jsou kratší, než jeden rok dělá odstupné jeden průměrný měsíční výdělek. U poměrů od 1-2 let jde o dvojnásobek a u poměrů delších jak dva roky o trojnásobek měsíčního průměru.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.