Trvalý pobyt vám pronajímatel zakázat nemůže

Byt

Často se v nájemních smlouvách objevuje doložka, dle které není možné zřídit si jako nájemce trvalý pobyt na adrese pronajímané nemovitosti. Pronajímatel to smluvním ujednáním jednoduše zakazuje. Je však taková doložka platná, a tedy po právu? Nikoli. Taková doložka nebude platná. Pronajímatel vám nemůže zakázat nahlásit si trvalý pobyt v nájemním bydlení.

Svolení vlastníka bytu nepotřebujete

Pokud máte uzavřenou platnou nájemní smlouvu, bez ohledu na to, zda je zde ona doložka o nemožnosti zřídit si trvalý pobyt na dané adrese, máte právo nahlásit si trvalý pobyt v daném bytě. Nepotřebujete svolení, vědomí ani jiné prohlášení vlastníka bytu, tedy pronajímatele. Jinými slovy, toto nelze pronajímatelem zakázat a jakákoli taková doložka ve smlouvě je neplatná od počátku. Co však budete potřebovat je právě platná nájemní smlouva. Právě dle ní máte nárok na trvalý pobyt. Žádná soukromá práva ani povinnosti nad rámec nájemní smlouvy vám však vznikem trvalého pobytu nevznikají. Tyto nevznikají ani pronajímateli a obecně se vztah pronajímatel-nájemce ve svém obsahu ani vztah vlastníka či nájemce k dané nemovitosti nemění.

Když skončí nájem

Pokud skončí účinnost nájemní smlouvy, a tedy nájemního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu, zaniká vám jako nájemci titul, z kterého bylo možné mít trvalý pobyt na dané adrese. Pokud tedy tak neučiníte vy a daný trvalý pobyt si neodstraníte či nepřesunete, může to učinit vlastník bytu, váš bývalý pronajímatel. Ten bude potřebovat neplatnost dané nájemní smlouvy prokázat. Například podepsanou dohodou stran, výpovědí smlouvy nebo uzavřenou novou nájemní smlouvou s jiným nájemcem. Váš trvalý pobyt bude tedy vymazán.

Pronajímatelé se bojí například exekuce

A proč se podobná ustanovení ve smlouvách objevují? Protože se pronajímatelé bojí oslabení jejich vlastnických a dalších práv k dané nemovitosti. To je však nesmysl. Již § 10 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb. stanoví, že z „přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.“ Často se například pronajímatelé bojí, že do objektu se zastaví exekutor při vymáhání dluhů. To je sice reálná možnost, exekutoři totiž logicky přichází do objektu, kde mají povinní trvalý pobyt, avšak vlastnictví bytu je jasné z katastru, nemůže být tedy vykonána exekuce na něm. Vybavení, které je pronajímatelovo však může být zabaveno, avšak jen pokud se namístě neprokáže, respektive neoznámí, že nejde o vlastnictví dlužníka. A i poté lze zcela jednoduše vyjmout dané věci z exekuce. Exekutorovi lze prokázat vaše vlastnictví například nájemní smlouvou, které stanovuje, co je příslušenstvím bytu.

Zdroj: Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, https://www.novinky.cz/clanek/finance-trvaly-pobyt-v-pronajmu-pronajimatelum-nevoni-zakazat-ho-ale-nemohou-40393245, https://kroupahelan.cz/blog/najem-bytu-na-co-pamatovat-jako-najemce/155

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.