Domů Trvalý pobyt

Trvalý pobyt

Byt

Trvalý pobyt vám pronajímatel zakázat nemůže

Honza Mikulín 14. 12. 2022

Často se v nájemních smlouvách objevuje doložka, dle které není možné zřídit si jako nájemce trvalý pobyt na adrese pronajímané nemovitosti. Pronajímatel to smluvním ujednáním jednoduše zakazuje. Je však taková doložka platná, a tedy po právu? Nikoli. Taková doložka nebude platná.

Na trvalý pobyt v pronájmu máte zákonné právo

David Břach 03. 10. 2019

Vzhledem ke stále rostoucím cenám na trhu s nemovitostmi volí poměrně velké procento české populace bydlení v podnájmu. Jak je to ale v takovém případě s trvalým bydlištěm? Mnozí se stále mylně domnívají, že jim pronajímatel může trvalý pobyt zakázat a přes to prostě…

Virtuální trvalý pobyt se vyplatí

Radek Štěpán 24. 03. 2015

Trvalý pobyt je pro každého člověka velmi důležitý. I díky němu může fungovat v zaměstnání anebo jej využívá při jednání s úřady. To samé pochopitelně platí i pro soukromé společnosti, které si díky kvalitnímu sídlu dokážou zvýšit svou prestiž. V neposlední…