Těhotenství ve zkušební době

01_pregnant

Není příliš mnoho zaměstnavatelů, kteří by z otěhotnění zaměstnankyně skákali radostí do stropu. Těhotenství je ale přirozená (a žádoucí) součást života ženy, a proto zákoník práce myslí na pracovně-právní ochranu žen. Pokud má žena se zaměstnavatelem uzavřený pracovní poměr na dobu neurčitou, může být v klidu. V takovém případě může zaměstnavatel přistoupit k výpovědi pouze v případě hrubého porušení pracovní kázně, úmyslného spáchání trestného činu či dojde-ku k ukončení činnosti podniku. Jak je to ale ve zkušební době?

Teorie a praxe

V případě zkušební doby jdou přímo proti sobě některá pravidla a zákonná opatření. Na jednu platí, že zaměstnavatel se nesmí nikdy a za žádných okolností dopustit diskriminačního jednání. Výpověď pro zaměstnankyni z důvodu jejího těhotenství je tak nepřípustná ve zkušební době stejně jako v případě standardního pracovního poměru. Tato antidiskriminační opatření jsou teoreticky jasná, prakticky je ale poněkud obtížné zajistit jejich naplnění.

Ve zkušební době totiž mají obě strany právo kdykoliv přistoupit k rozvázání či ukončení pracovního vztahu bez udání důvodu. Jinými slovy, zaměstnavateli stačí neříct otevřeně, že se zaměstnankyní ukončí spolupráci kvůli jejímu těhotenství.

02_pregnant

Foto: Pixabay

Říct, či neříct

Nutno podotknout, že zaměstnankyně, která ve zkušební době zjistí své těhotenství, stojí před problémem, zda to zaměstnavateli oznámit či neoznámit. Zákon jí k tomu nenutí (s výjimkou případů, kdy vykonává rizikovou práci) a navíc se může právem domnívat, že riskuje okamžité ukončení pracovního poměru, na které má zaměstnavatel v této specifické situaci zkušební doby právo.

Na druhou stranu se tím, že mu tuto skutečnost neoznámí staví do role, kdy nemůže požadovat nevysílání na služební cesty nebo odmítat přesčasy apod. Její rozhodnutí může samozřejmě ovlivnit i budoucí vztah zaměstnankyně se zaměstnavatelem apod. Jak vidno, zákony v tomto ohledu těhotným ženám mnoho nepomohou a ta se ve skutečnosti musí spolehnout čistě na svůj úsudek.

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.