Za neplatiče začíná platit výživné stát – kde a jak žádat

Zálohy na výživné

První červencový den byl dnem, kdy účinnosti nabyla novinka našeho právního řádu – zakotvení instrumentu náhradního výživného. Za neplatiče tedy bude na dítě platit výživné stát, který jej následně bude po neplatiči vymáhat. Jak náhradní výživné tedy vypadá? A jak a kde o něj žádat?

Podmínky pro vyplácení

Ne vždy vám bude však výplata výživného od státu přiznána. V první řadě musí jít o výživné na nezaopatřené dítě, které má pobyt v České republice. Rodič (který má dítě v péči či dítě samo, pokud je již plnoleté) tohoto dítěte se však musí ještě výživného domáhat. To znamená, že oprávnění osoba či její zástupce musí prokázat, že byl podán návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí. Jinak nárok nevznikne.

Do jaké výše stát výživné platí?

Maximálně je možné na výplatách výživného od státu získat 3000 Kč za měsíc. Pokud rodič dítěte platí výživné jen v neúplném rozsahu, pak je hrazeno jen to, co neplatí. Lépe řečeno, pokud rodič platí méně, než mu uložil soud, pak může oprávněná osoba požadovat nahrazení od státu rozdílu mezi skutečně zaplaceným výživným a soudem uloženou částkou.

Když pobíráte náhradní výživné déle jak 4 měsíce

Pokud se dostanete do situace, kdy pobíráte od státu náhradu výživného déle než 4 měsíce, musíte si dát pozor. Pro další čerpání pomoci musíte totiž doložit, že dlužník stále nezaplatil či zaplatil v menším množství, než má. K tomu je nutná nová žádost, bez ní automaticky ztrácíte nárok na dávku. Když na tuto povinnost zapomenete, můžete o náhradní výživné žádat až zase za 4 měsíce od doby, kdy vám nárok zanikl.

Jak podat žádost

Máte pocit, že nárok na náhradní výživné by vám mohl svědčit? Pak je potřeba o podání žádosti. To učiníte prostřednictvím pobočky Úřadu práce ČR, dle vašeho trvalého bydliště. Formulář najdete na stránkách MPSV.

Náhledové foto: Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.