table-629772_1920

Na trvalý pobyt v pronájmu máte zákonné právo

Vzhledem ke stále rostoucím cenám na trhu s nemovitostmi volí poměrně velké procento české populace bydlení v podnájmu. Jak je to ale v takovém případě s trvalým bydlištěm? Mnozí se stále mylně domnívají, že jim pronajímatel může trvalý pobyt zakázat a přes to prostě nejede vlak. Opak je ale pravdou. Takové rozhodnutí pronajímatele totiž není pravomocné a vy jej ze zákona nemusíte respektovat. K převodu trvalého bydliště můžete přistoupit v podstatě zcela automaticky.

Trvalé bydliště v podnájmu nelze odpírat

Není neobvyklé, že lidé, kteří se rozhodnout podepsat nájemní smlouvu, narazí na větu, která jim výslovně zakazuje převod trvalého bydliště na novou adresu. Většina z nich se pak s touto skutečností smíří, aniž by si zjistila, jestli na to má pronajímatel vůbec právo. Odpověď je naprosto jednoduchá – nemá! Nájemce nemusí přání pronajímatele respektovat, jelikož je proti takovému jednání chráněn. Uplatnění zákazu trvalého pobytu prostě není možné.

Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech v tomto směru hovoří zcela jasně. Adresa trvalého bydliště občana České republiky se zpravidla nachází v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Ke změně trvalého bydliště musíte na příslušných úřadech doložit alespoň jeden z těchto základních údajů:

  • vlastnictví bytu nebo domu
  • oprávněnost užívání bytu
  • úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu

Místo dohadů s pronajímatelem raději volte domluvu

I když přání pronajímatele nemusíte akceptovat, obejít jeho rozhodnutí také není ideálním řešením. Může vám totiž pořádně znepříjemnit život a navíc dá po uplynutí smlouvy přednost novému nájemníkovi. Vždycky je proto výhodnější najít nějakou schůdnou variantu, s níž budou souhlasit obě zúčastněné strany. Vyhnete se tak případným nepříjemnostem. A proč vlastně pronajímatelé neradi povolují změnu trvalého pobytu? Je to jednoznačně ze strachu.

Člověka totiž nelze dopředu dokonale odhadnout a pokud by se dostal například do víru exekucí, mohla by se tato věc dotknout i pronajímatelova bytu, ačkoli s ní nemá pranic společného. I tomu se dá ovšem dopředu bránit tím, že s nájemcem podepíšete dodatek ke smlouvě, v němž uvedete, co všechno je v bytě původní a co patří jemu. Exekutor pak na majetek pronajímatele jednoduše nemůže.

Před stěhováním nezapomeňte trvalý pobyt zrušit

Pokud se po letech rozhodnete změnit prostředí, případně začít pracovat na realizaci vlastního bydlení, nezapomeňte písemnou výpověď smlouvy doporučeně zaslat či osobně odnést na příslušný obecní úřad. Rovnou je potřeba zažádat i o nový občanský průkaz, protože údaje v něm uvedené musejí být aktuální.

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.

2 komentáře

  1. Jarda Š. Odpovědět

    Předchozí trvalý pobyt není potřeba rušit zvláštním úkonem, pokud se přihlašujete k trvalému pobytu v novém bydlišti. Když trvalý pobyt zrušíte a nepřihlásíte jiný, jste povinen si nechat vystavit občanský průkaz na adresu ohlašovny (tj. úřadu, kde jste se odhlásil) a úřední písemnosti vám budou ukládány na příslušné poště, kde byste si je měl v úložné lhůtě vyzvedávat. Vhodnější proto může být naopak trvalý pobyt neodhlašovat, dokud nebudete moci přihlásit nový, a v místě předchozího si zajistit někoho, kdo vás bude informovat v případě, že vám pošta bude doručovat úřední obsílku.

  2. Jarda Š. Odpovědět

    Pokud nemáte přihlášen trvalý pobyt tam, kde skutečně bydlíte, je rovněž možné si na poště dle místa uvedeného v OP jako trvalé bydliště za poplatek zařídit tzv. dosílku, tedy přeposílání doručovaných písemností na jinou adresu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *