Skutečný počet obětí pandemie je velkou neznámou

01_hrbitov

Světová zdravotnická organizace udává počet obětí pandemie na více než 195 milionů infekcí a více než 4 miliony úmrtí. Jak neoficiální důkazy, tak akademické odhady ale naznačují, že realita je mnohem horší. Ani osmnáct měsíců po vypuknutí pandemie Covid-19 nevíme přesně, kolik lidí umírá a zatím zemřelo. Právě tento údaj je ale životně důležitý.

Jak počítat úmrtí?

Je prakticky jisté, že počet úmrtí současné pandemie je podhodnocený. Nemusí to být nutně kvůli záměrnému zkreslování informací, byť se případy politicky motivovaného podceňování jistě vyskytly. Obvykle jde ale o kombinaci nedostatečného testování a nepřehledného sběru dat. Stejně tak se na tom podílí i neochota rodin registrovat úmrtí jako smrt v důsledku koronaviru, aby se v některých zemích vyhnuly omezení pohřbu a jisté stigmatizace. Existují jistě i úmrtí na koronavirus, které nejsou potvrzeny diagnostickým testem a do statistik se nezapočítávají.

V rozvojovém světě se jedná pravděpodobně o poměrně častý jev. Nejkřiklavějším příkladem je Indie, problémy má v tomto směru ale vícero zemí se špatnou úrovní lékařské péče. K tomu, že vláda vlastně nemá přehled o skutečném množství úmrtí na covid se přiznali např. mexičtí představitelé, pochybnosti panují i o datech z Ruska apod. Vědecké analýzy odhadují, že jen v Indii je 3,4 až 4,9 milionu úmrtí, tj. srovnatelně, nebo i více než jaký je oficiální počet všech úmrtí na celém světě.

01_koronavirus

Foto: Pixabay

Proč je důležité sledovat úmrtí?

Přesná data o úmrtích a infekcích jsou základní podmínkou pro modelování šíření jednotlivých mutací viru a posouzení jejich nakažlivosti či mortality. Do jisté míry lze v zemích se špatnou testovací a registrační infrastrukturou vycházet z porovnání celkového množství úmrtí z doby před pandemií  a v jejím průběhu. Jde však pouze o hrubý odhad, který neosahuje potřebné vědecké kvality.

Vyspělý svět by měl proto podpořit rozvojové země i v tomto ohledu a pomoci jim s testováním, sekvenací i registracemi úmrtí (např. v podobě politického tlaku na vlády či církve, aby obyvatele dané země přesvědčovali o potřebě úmrtí registrovat oficiální cestou). Bez toho totiž budou naši epidemiologové stále do značné míry tápat ve tmě.

Zdroj informací: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-07-30/as-delta-spreads-covid-vaccine-mandates-are-an-urgent-necessity

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.