Pronajímatel může požadovat pojištění bytu nájemcem

Byt

Pokud si budete sjednávat nájemní smlouvu k bydlení v nájemním bytě, může vás překvapit ne úplně standardní doložka. Ve smlouvě totiž může vlastník bytu, tedy pronajímatel, požadovat po nájemci či nájemcích, aby si předmětný byt sami pojistili pojištěním domácnosti. Je tento postup v souladu se zákonnou úpravou?

Může být taková povinnost nájemci vůbec uložena?

Ve smlouvě si může pronajímatel na nájemci vymínit, aby byl povinen nájemní být pojistit pojištěním domácnosti. Nejčastěji tak činí v obavách o zařízení a stav bytu. Může toto být v nájemní smlouvě sjednáno? V občanském zákoníku, který obsahuje úpravu nájmu, o této záležitosti nenajdeme ani slovo. To však nemusí nic znamenat, protože to zákon na druhou stranu výslovně nezakazuje. Zásadou soukromého práva je pak to, že co není zákonem výslovně zakázáno, je dovoleno. Tak tomu bude nejspíše i v tomto případě a povinnost pojistit byt nájemcem bude zřejmě oprávněná, respektive nebude protiprávní. A to na základě těchto důvodů. Občanský zákoník sice stanoví, že pronajímatel nesmí uložit nepřiměřenou povinnost, avšak tím zřejmě pojištění domácnosti nebude. Jde totiž o povinnost často finančně přijatelnou a do jisté míry i s racionálními důvody pronajímatele. Navíc jde i o zájem nájemce.

Může to však být problém i pro pronajímatele

Často se však tato taktika může pronajímateli vymstít. Nechání výběru pojistného produktu na nájemci totiž představuje riziko, kdy s výsledným pojištěním a jeho výší nemusí být pronajímatel spokojen. Otázkou tedy je, zda není lepší, aby vlastník bytu pojistil byt sám, a tyto náklady pak zohlednil při stanovení nájemného.

Jaká pojištění připadají v úvahu

Pokud je vám tedy uložena povinnost nájemní smlouvou k uzavření pojištění, a nejsou-li dále specifikovaná další upřesnění, připadají v úvahu tyto produkty – pojištění domácnosti, nemovitosti nebo odpovědnosti. Pojištění domácnosti vám pokryje škody, které vzniknou na zařízení bytu. Tedy například nábytku, elektronice a dalších věcech. Pojištění nemovitosti pak chrání před škodou na pevně spojených věcích s bytem. Například podlaha, ale i radiátory či dveřní zárubně. Poslední pojištění – pojištění proti odpovědnosti – se může zdát jako nejlepší volba. Kryje totiž tu škodu, kterou jako fyzická osoba způsobíte osobám jiným. Zde dejte však pozor a vždy se zajímejte, jestli pojistná smlouva náhodou škodu v rámci nájemního stavu nevylučuje. Zamyslete se také nad tím, zda sjednaný limit bude stačit v případě jakékoli škody způsobené v nájemním bytě.

Zdroj: https://www.dtest.cz/clanek-7288/pronajimatel-smi-po-najemci-pozadovat-sjednani-pojisteni-bytu
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.