Pravidla krácení dovolené kvůli absenci v práci

Absentování v zaměstnání bez důvodu a omluvy, může být zaměstnavatelem sankcionováno krácením zaměstnancovy dovolené. Má to však svá pravidla, a my se na ně dnes podíváme. Tak pojďme na to!

Nástroje trestání zaměstnance

Často budou neomluvené absence řešeny ze strany zaměstnavatelem výpovědí či okamžitým zrušením pracovního poměru. Zaměstnavatelé si však musí dávat pozor, aby nebyli moci přísní – takové výpovědi by pak nemuseli obstát u soudu, který by je mohl přezkoumávat, pokud by se zaměstnanec bránil. Dalším nástrojem je právě krácení dovolené. Obecně tedy lze neomluvené absence dle § 223 zákoníku práce trestat krácením dovolené. Lze tak činit ale až ve chvíli, kdy taková absence dosahuje délky alespoň jedné pracovní směny. Kratší zmeškání však lze sčítat. Od doby kdy součet dělá či je vyšší jak jedna směna, lze přistoupit ke krácení. Sčítat tedy lze pozdní příchody či předčasné odchody zaměstnance.

Nově krácení jedna ku jedné

Dříve platilo, že zákoník práce dovoloval za jeden den absence zkrátit dovolenou až o tři dny. Po novele z roku 2021 však platí pravidlo, že dovolenou lze takto krátit jen v poměru jedna ku jedné. Za každou hodinu tak lze zkrátit dovolenou o hodinu. Pokud tedy zaměstnanec zameškal 8 hodin – tedy jeden pracovní den, pak lze jeho dovolenou krátit také o 8 hodin – tedy o jeden den dovolené.

Krátit však nelze neomezeně

Jestli bude zaměstnavatel krátit dovolenou je jen v jeho působnosti. Má na to právo, není to ovšem jeho povinnost. Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, pak s ní tyto absence, které jsou důvodem pro krácení, musí projednat (odbory však tento nástroj nikterak neschvalují). Existuje zde však pravidlo, dle kterého není krácení neomezené. Pokud zaměstnanec odpracoval celý rok (tedy od 1. ledna do 31. prosince), pak mu musí krácení zbýt alespoň 2 týdny dovolené.

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.