Odchod z práce

Pracovní smlouva – jak ji výhodně nastavit

Pracovní smlouva pro vás představuje jeden z nejdůležitějších závazků. Téměř každý se s ní někdy setká. Pokud ji podepíšete, bude vás dlouho po tom ovlivňovat. Dnes se podíváme, na co si dát při sjednávání pracovní smlouvy pozor. Pojďme na to!

Náležitostí smlouvy

Tedy to, co musí každá pracovní smlouva obsahovat a jak má vypadat. Zákoník práce tuto smlouvu upravuje tak, že požaduje tři věci. Druh práce, která má být vykonávána, místo výkonu práce a den nástupu do zaměstnání. Dále existuje řada věcí, která tam musí být také zmíněna. To však vyplývá z obecných náležitostí právních jednání. Půjde typicky o označení stran smluv, písemná forma a vyhotovení pro každou ze smluvních stran.

Smluvená mzda

Nejlepší je mít ve smlouvě stanovenou i mzdu. Není to však podmínka. Pokud není stanovena smluvně, může ji zaměstnavatel stanovit vnitřním předpisem či mzdovým výměrem. Výhodou smluvené mzdy je to, že její snížení (ale také zvýšení) musí být vždy upravenou dohodu obou smluvených stran. Nebudete-li to chtít, nemůže zaměstnavatel snížit vaši mzdu. V ostatních případech může zaměstnavatel snižovat či zvyšovat mzdu jen jednostranným úkonem. To znamená, že nemusí požadovat váš souhlas.

Dovolená

Rozvržení pracovní doby má na starosti zaměstnavatel. Ve smlouvě nemusí být stanovené čerpání dovolené ani její délka. Není-li délka stanovena, přichází na řadu zákoník práce, který říká, že minimální dovolená je 20 dní. Stejně tak zákoník práce upravuje, není-li sjednáno jinak, jak zaměstnavatel může dovolenou nařizovat. Čerpání nařizuje zaměstnavatel, musí informovat zaměstnance alespoň 14 dní předem a to písemně. Je-li nařízené čerpání ve více částech, pak má jedna z nich dělat alespoň 2 týdny vcelku.

 

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *