Pokles schodku státního rozpočtu – v současné době dosahuje 19,6 miliardy korun

Ještě v září činil schodek státního rozpočtu 21 miliard korun. A v říjnu došlo k jeho snížení na 19,6 miliard korun. Důvodem je to, že říjen byl měsícem, který byl pro stát ziskový – došlo k vytvoření přebytku ve výši 5,7 miliard korun. O těchto skutečnostech informovalo Ministerstvo financí, které jedním dechem dodává, že schodek státního rozpočtu pro rok 2019 je schválen ve výši 40 miliard korun.

Peníze z Evropské unie

Pokud bychom chtěli srovnávat výsledky roku 2018 a roku 2019, pak je nutné odečíst vliv peněz, které byly přiděleny z Evropské unie. Na začátku roku 2018 totiž státní rozpočet získal mimořádnou částku 21 miliard korun pocházejících z Evropské unie. Pokud tedy vymažeme veškeré příjmy z Evropské unie a další finanční mechanismy, zjistíme, že v říjnu roku 2019 byl vytvořen schodek 10,9 miliardy korun. Oproti loňskému roku, kdy byl v říjnu vytvořen přebytek ve výši 2,4 miliardy korun, se jedná o propad o celkových 13,3 miliard korun.

Největší daňové příjmy státního rozpočtu

Tradičně je státní rozpočet nejvíce obohacován o daňové příjmy, pocházející z mezd zaměstnanců, které platí plátci. Konkrétně se jedná o daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Tato daň společně s příspěvky ze sociálního zabezpečení zvýšily příjem státního rozpočtu. V meziročním srovnání se tak jedná o navýšení celkově o 45,5 miliardy korun.

Daň z příjmu fyzických osob podruhé

Daň z příjmu fyzických osob je ale placená i poplatníky, a proto je třeba ji do celkového výčtu zahrnout ještě jednou. A to v tom smyslu, že v meziročním srovnání došlo k celkovému nárůstu o 41,2 procent. Také daně z příjmu právnických osob zaznamenaly meziroční růst celkově o 6,9 procent, čemuž vděčíme za příznivé ekonomické výsledky podnikatelů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *