Pojištění psa

Pojištěním psů a koček je v dnešní době už docela běžné. Kryjete jím případné léčebné výlohy vašeho domácího mazlíčka. Sjednáním pojištění získáte komplexní ochranu a snížíte si výdaje při nemoci či úrazu. Samotné pojištění není ani finančně náročné.

Pojištění zvířat

Pojištění zvířat si majitelé sjednávají zejména proto, aby jim pokrylo úhradu nákladů související s léčbou či úhynem zvířat. Pojištění zvířat se dělí na pojištění hospodářských zvířat a pojištění mazlíčků. V prvním případě pojištění chrání drobné chovatele a zemědělské podniky před ztrátami při chovu zvířat. Toto pojištění se vztahuje na hospodářská zvířata, jako jsou prasata, ovce, skot, kozy a drůbež. Uplatňuje se zejména při živelných událostech, akutních otravách nebo hromadných nákazách. V druhém případě se pojištění vztahuje pro majitele psů a koček.

Speciální pojištění psa

Existuje i speciální pojištění, ale to nabízí jen některé pojišťovny a nejčastěji se takto pojišťují konkrétní psi. Na co se tedy vztahuje speciální pojištění? Vztahuje se na náklady spojené s veterinární péčí nebo na úhyn zvířete. Může také zahrnovat připojištění na škodu třetí osobě, kterou by mohl pes způsobit. Takto pojistit lze všechny psy bez rozdílu rasy, záleží totiž na stáří psa. Pojišťovny si samy stanovují věkové rozmezí. Pojišťovny si dále stanovují limity pojistného plnění, které jsou však u každé pojišťovny jiné. Speciální pojištění se vztahuje také na psy horské služby, asistenční psy či psy využívající se při canisterapii.

Pojištění psa od České pojišťovny

Česká pojišťovna nabízí pro majitele psů pojištění Mazlíček. Nabízí vám možnost pojistit psa na léčení úrazu nebo nemoci s možností až 70 % úhrady nákladů. Dále si můžete sjednat pojištění na uhynutí nebo utracení a také pojištění odpovědnosti za škodu. U tohoto pojištění jsou stanovené přesné částky. Za škodu na zdraví nebo usmrcení vám pojišťovna může vyplatit až 2 000 000 Kč, za škodu na majetku je výše až 1 000 000 Kč a případnou finanční újmu hradí až do výše 500 000 Kč. Pojistné lze hradit ročně, pololetně nebo čtvrtletně. Podmínkou sjednání je stáří a váha psa, u kočky je to pouze věk. Psa či kočku musíte označit buď mikročipem, nebo tetováním.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.