Pojištění pro děti – na co se zaměřit?

Dodavatel energie

Pokud přemýšlíte nad úrazovým pojištěním vašich ratolestí, určitě je dobré najít si priority, které by mělo budoucí pojištění pokrývat. Zásadním pravidlem proto je přenést těžiště pojistné smlouvy a pojistných částek z „prkotin“ k zásadním rizikům. Tato rizika musí odpovídat osobě pojištěného – tedy vašeho dítěte. No a jaká rizika tedy pro děti existují? Pojďme se na ně podívat.

Co vlastně chci „posichrovat“?

Důležitým aspektem při postupu pojištění nejmenších členů vaší domácnosti je určitě zodpovězení otázky – Co vlastně chci pojistit? Tedy jde o dotaz, který řeší úvodní otázku – Jaká rizika na děti číhají? V dnešní době pořád ještě rodiče berou pojištění dětí jako zdroj „bolestného“ za úrazy ratolestí. Nejpoužívanější položkou je tedy denní odškodné při léčbě úrazů. Jde však také o nejdražší položku. Stojí zhruba stejně jako například odškodnění invalidity ve výši několika miliónů. Sami si tedy rozhodněte, co je důležitější.

Progrese? Někdy se vyplatí

Progresivní pojistné částky jsou specifickým znakem, který v praxi znamená to, že ona sjednaná pojistná částka se vyplácí podle závažnosti úrazu. Při menších následcích se vyplácí část sjednané cifry v řádech procent. Naopak při těžších úrazech se může částka násobit. Hlavní výhodou je to, že položky s progresivními částkami jsou levnější. Vyjde tedy levněji pojistit dítě tímto způsobem než například rovnou na pět milionů korun. Dobrou otázkou, kterou byste se měli zabývat, je doba, kdy pojišťovna začne plnit při pojistných událostech. U úrazů většinou nesejde na tom, kdy se poraníte. Pokud je smlouva platně uzavřena, pojišťovna plní. Jiné to však je u nemocí. Zde nastupuje takzvaná čekací lhůta. Ta je se u různých pojišťoven liší, nicméně i ta může rozhodnout při vašem poměřování nabídek.

Co když dítě sportuje?

Pokud vaše dítě sportuje, asi je zde větší riziko, že se zraní. Je to však důvod pro to, aby byla pojistka dražší? A musíte to vůbec někde uvádět? U dětí jsou pojišťovny v tomto ohledu vcelku benevolentní. To znamená, že většinou sportovní činnost nezohledňují. Pokud je již aktivity vašich ratolestí zajímají, pak jde většinou jen o takzvaný „vrcholový sport“. Jestliže tedy vaše dítě sportuje na celostátní úrovni, je již nutné se připojistit. Chodí-li však vaše dítě dvakrát týdně hrát florbal na Sokolovnu, asi si s tím nemusíte lámat hlavu. Celostátní úroveň fotbalu, hokeje a jiných sportů řeší například Allianz, Generali nebo ČPP.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.