Rozdíly mezi hrubou a superhrubou mzdou

Peníze

Daň z příjmu fyzických osob se nevypočítává z hrubé mzdy, ale ze superhrubé mzdy.  A jak se taková superhrubá mzda vypočítává nebo jaká je skutečná sazba daně z příjmu?

Co je superhrubá mzda?

Zaměstnavatelé sjednávají se svými zaměstnanci hrubou mzdu, jelikož čistá mzda se může lišit v závislosti na uplatněných daňových slevách.  Superhrubá mzda je hrubá mzda zaměstnance, která je zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. To znamená 25 % na sociální pojištění a 9 % na zdravotní pojištění.  Sociální pojištění se platí pouze do limitu. Z hrubé mzdy se nad limit neplatí ani zaměstnanec ani zaměstnavatel. Zdravotní pojištění se naopak odvádí vždy, ať už je jakkoliv hrubá mzda vysoká.  Stejný postup je při práci na částečný i plný úvazek.  Povinné pojistné platí zaměstnavatel i v případě, že zaměstnanec pracuje na dohodu o provedení práce, jestli,  že je hrubá měsíční odměna 10 001 Kč a více nebo pokud pracuje zaměstnanec na dohodou o provedení činnosti s hrubou měsíční odměnou 2500 Kč a více.

Daň z příjmu

Pokud má zaměstnanec hrubou mzdu 28 500 Kč.  Souhrnná částka povinného pojistného, který platí zaměstnavatel za zaměstnance je 34 %. Superhrubá mzda se zaokrouhluje na sto koruny nahoru, takže po zaokrouhlení bude v tomto případě superhrubá mzda 38 200 Kč.  Záloha na daň z příjmu fyzických osob je 15 % ze superhrubé mzdy. Teprve po výpočtu se mohou uplatnit daňové slevy, na které máte nárok.  Potom, co podepíšete prohlášení k dani, mají všichni zaměstnanci nárok na základní daňovou slevu poplatníka. A to ve výši 2 070 Kč.  Možné je také uplatnit i další daňové slevy nebo daňové zvýhodnění na děti, pokud samozřejmě splníte všechny zákonné podmínky.

Nemocenská a důchod

Jestliže máme výši hrubé mzdy 30 000 Kč a superhrubá mzda je 40 200 Kč, bude do vyměřovacího základu pro výpočet státního důchodu vstupovat jen hrubá mzda, nikoliv superhrubá mzda, ze které se počítá daň z příjmu. Stejně tak při nemocenských dávkách.  Rozdíl mezi super hrubou mzdou a čistou činí u průměrné mzdy více než 40 %.

Tereza Hubíková

Peníze jsou důležité. Skoro jako zdraví. Proto vám v této oblasti zkusím poradit.