U kterých staveb nepotřebujete stavební povolení?

Stavba

Chcete si postavit vlastní dům? Máte dostatek financí nebo schválenou hypotéku, koupený pozemek a rádi byste začali ihned stavět?  Ještě zbývá poslední věc a to stavební povolení.  U kterých staveb je stavební povolení vůbec potřeba?  To se dozvíte v dnešním článku.

Stavební povolení nebo jen ohlášení stavby?

Problematiku stavebních povolení upřesňuje stavební zákon č. 183/2006 Sb.  a 1. 1. 2018 vstoupila v platnost novela, která potěší určitě všechny, kteří si chtějí postavit rodinný dům.  Při stavbě rodinného domu totiž už nebudete potřebovat žádat o stavební povolení a vystačíte si jen s ohlášením stavby.  S ohlášením stavby si vystačíte v těchto případech:

–        u stavby domu pro rodinu nebo rekreačního objektu, ale jen do hloubky max. 3 metry podzemního podlaží a max. 2 nadzemní podlaží a podkroví,

–          u přístaveb a nástaveb rodinných domů, ale do daných rozměrů,

–          u terénních úprav,

–          u stavební úprav, které však nezasahují do nosných konstrukcí domu,

–          u opěrných zdí, které nesmí zasahovat do veřejných komunikací a prostranství

–          a další stavby.

U těchto zmíněných bodů bude zapotřebí územní souhlas spolu s nahlášením stavby. U ostatních staveb a přestaveb, jako je například rekonstrukce bytu v panelovém domě, kde zasahujete do konstrukce domu, stavební povolení potřebujete.  I v případě, že chcete stavět studnu, stavební povolení potřebujete, protože taková stavba spadá pod vodní zákon č.  254/ 2001 Sb.

Kdy je potřeba územní souhlas?

U některých staveb sice nepotřebujete stavební povolení ani ohlášení stavby na úřadě, ale územní souhlas ano.  Jsou to případy, kdy chcete stavět třeba verandu do rozměrů rodinného domu, nádrž na vodu do 100 m3, skleník, bazén, garáž, pergolu apod. Vše do daných rozměrů.  Pokud stavby budou větší, než definují parametry, už bude třeba stavební povolení.

Jak se územní souhlas vyřizuje?

Územní souhlas vyjde z tzv. územního řízení, o které musíte požádat stejně jako o stavební povolení  na stavebním úřadě. A to v místě, pod které spadá váš pozemek, na kterém chcete stavět.  Budete k tomu potřebovat vyplněnou žádost, výpis z katastru nemovitostí, technický popis stavby, projektovou dokumentaci, situaci v měřítku katastrální mapy, stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravy a technické infrastruktury. Pokud pozemek není váš, tak souhlas vlastníka a seznam i adresy osob, které mají práva k pozemků či stavbám. Také souhlas osob, které mají vlastnická práva k pozemkům sousedním. V případě stavebního povolení potřebujete totéž, ale ještě musíte přidat plán kontrolních prohlídek stavby.  Pak jen stačí podat žádost a čekat na schválení.

Tereza Hubíková

Peníze jsou důležité. Skoro jako zdraví. Proto vám v této oblasti zkusím poradit.