Podpora v nezaměstnanosti: Kdy máte nárok a kolik dělá

02_prace

Pokud přijdete o práci ze specifických důvodů, pak na vás mlže čekat nárok na podporu v nezaměstnanosti od státu. My si dnes představíme podmínky této sociální dávky a to, kolik činí. Pojďme tedy na to!

Podmínky pro pobírání podpory

Pokud chcete pobírat podporu v nezaměstnanosti, musíte splňovat zákonem dané podmínky. Těmi jsou zaprvé důchodové pojištění. V posledních dvou letech musíte mít zaplacené pojištění alespoň za 12 měsíců. Vedle klasického zaměstnání se sem počítají také jiné doby, například péče o dítě do čtyř let, pobírání invalidního důchodu třetího stupně, veřejná služba, péče o osoby se stupněm závislosti a podobně. Druhou podmínku představuje vyplnění Žádosti o zprostředkování zaměstnání na krajské pobočce úřadu práce a současná žádost o poskytnutí podpory. Ke dni přiznání podpory nesmíte být poživatelem starobního důchodu a posledním požadavkem je, abyste byli občanem, který má trvalý pobyt na území republiky.

Kdy nárok nevznikne

Nárok však nevznikne za podmínek, které stanovuje § 39 odst. 2 zákona o zaměstnanosti. Toto ustanovení obsahuje více situací, tou nejdůležitější a v praxi nejvíce se vyskytující je však případ, kdy byl se zaměstnancem za posledních 6 měsíců před zařazením do evidence skončen pracovní poměr z důvodu porušení povinnosti vyplývající z předpisů zvlášť hrubým způsobem. V takovém případě nemá nárok na podporu.

Jak dlouho se dávka pobírá

Takzvaná podpůrčí doba se stanovuje zákonem na základě věku nezaměstnané osoby. Obecně se pobírá dávka pět měsíců. Pokud jste však osobou mezi 50 a 55 lety, pak máte nárok na pobírání dávky po dobu 8 měsíců. Jste-li ještě starší, prodlužuje se doba na 11 měsíců.

Kolik podpora činí

A kolik můžete v nezaměstnanosti od státu pobírat? Tato částka se určí jako procentní sazba z vašeho průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním zaměstnání. Procentní sazba činí 65 % po dobu prvních dvou měsíců, 50 % následujících dvou měsíců a 45 pro zbytek podpůrčí doby. Pokud však osoba ukončila pracovní poměr bez vážného důvodu či dohodou, je podpora po celou dobu 45 % průměrného čistého měsíčního výdělku.

Zdroj: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, https://www.mpsv.cz/-/evidence-uchazecu-o-zamestnani-a-podpora-v-nezamestnanosti, https://dostupnyadvokat.cz/blog/narok-na-podporu-v-nezamestnanosti

Náhledové foto – Pixabay