Podpora v nezaměstnanosti: Co lze při ztrátě práce čekat

Úřad práce

Ztráta práce je vždy velkým zásahem do života a také zkouškou rodinného rozpočtu. Často však má zaměstnanec nárok na pobírání sociální dávky – podpory v nezaměstnanosti. Na tu se dnes zaměříme. Kolik můžete v tomto roce od státu čekat?

Jak dlouhá je podpůrčí doba?

Jak dlouho lze vlastně podporu v nezaměstnanosti čerpat? Závisí to od toho, kolik má bývalý zaměstnanec – nyní uchazeč, let. Rozhoduje vždy věk zaměstnance v den, kdy podával žádost o podporu v nezaměstnanosti. Pokud je uchazeči méně jak 50 let, podpůrčí doba činí pět měsíců. pokud je mu od 50 do 55 let, je podpůrčí doba osm měsíců a u nejstarších uchazečů nad 55 let je to pak jedenáct měsíců.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Již víme, jak dlouho bude uchazeč pobírat tuto sociální dávku, ještě však nevíme, v jaké výši. Výše se odvíjí od průměrného měsíčního výdělku za poslední čtvrtletí v zaměstnání. Výše však není po celou dobu stejná. Postupem času, tak jak podpůrčí doba plyne, se snižuje, a to následovně:

  • první dva měsíce pobírá uchazeč 65 % průměrného čistého výdělku,
  • třetí a čtvrtý měsíc pobírá uchazeč 50 % průměrného čistého výdělku,
  • po zbytek podpůrčí doby pobírá uchazeč 45 % průměrného čistého výdělku.

Pozor však na zvláštní situace. Pokud jste sami ukončili zaměstnání výpovědí nebo dohodou bez vážného důvodu, máte nárok jen na 45 %, a to po celou podpůrčí dobu.

Po skončení podpůrčí doby

Pokud vám skončí podpůrčí doba, již nepobíráte podporu v nezaměstnanosti. Potřebujete-li tedy ještě pomoc od státu, máte nárok pouze na životní minimum. Budete-li však dle úřadu práce málo aktivní v hledání si zaměstnání, může vám být přiznáno pouze existenční minimum. V tomto roce je životní minimum 4250 Kč a existenční minimum 2740 Kč.

Co práce na dohodu

Pokud jste pracovali na jednu z dohod, tedy na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce, pak je možné i v tomto případě podbírat podporu v nezaměstnanosti. Důležité však je, abyste z výdělků v tomto pracovním poměru odváděli sociální pojištění. U DPČ tak musíte mít výdělky vyšší jak 3000 Kč za měsíc, u DPP pak 10 000 Kč za měsíc.

Zdroj: https://www.mesec.cz/danovy-portal/dan-z-prijmu/podpora-v-nezamestnanosti/, https://www.penize.cz/podpora-v-nezamestnanosti/432423-podpora-v-nezamestnanosti-kolik-dela-a-kdo-ma-narok

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.