Podmínky pro přiznání invalidního důchodu: Verdikt je stanoven zpravidla bez přítomnosti žadatele

lékař

Jsou situace, které zapříčiní neschopnost výdělečné činnosti. Kdy zdravotní stav neumožňuje pracovat a vydělávat peníze. V tomto případě stát ušlou mzdu nahrazuje invalidním důchodem. Jak postupovat správně, aby vám mohl být přiznán?

Vzhledem k tomu, že posudkový lékař stanoví verdikt často bez přítomnosti žadatele o důchod, je třeba vědět, jak postupovat správně. Posouzení vychází právě zpravidla podané žádosti. Na základě stupně invalidity je vyplácen invalidní důchod v určité výši. Ne každý má nárok na důchod. Pro jeho získání je nezbytné splnit potřebnou dobu na sociálním pojištění v době předcházející stavu, kdy došlo ke snížení či omezení možnosti pracovat.

Jak a kde získat přehled o době pojištění

Přehled získaných dob pojištění je možné získat na ePortálu ČSSZ. Zde si může žadatel také ověřit, zda mu ČSSZ eviduje všechny získané doby pojištění. Mnohdy se stane, že žadatel nemá zaevidované tzv. náhradní doby pojištění, tj. dobu studia, péče o dítě apod. Tuto chybějící dobu může žadatel doložit spolu se žádostí o invalidní důchod. K dobám pojištění se nepřihlíží v případě, že invalidita vznikla důsledkem pracovního úrazu, nemoci z povolání či se jedná o invaliditu získanou už v mládí.

Podat žádost lze osobně i online

Žádost o přiznání invalidního důchodu je možné podat osobně i online. Osobně podává žadatel, případně rodinný příslušník či zmocněná osoba, a to na pobočce příslušné OSSZ, kde úředník s žadatelem žádost sepíše. Je možné však žádost podat online prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Po odevzdání žádosti obdrží žadatel od OSSZ potvrzení o sepsání žádosti. Do doby, než bude žadateli přiznán invalidní důchod, bývá zpravidla zajištěn dávkou nemocenské. Týká se také OSVČ v případě, že se dobrovolně účastní nemocenského pojištění.

Verdikt na základě dodaných lékařských zpráv

Posouzení zdravotního stavu žadatele je v kompetenci posudkového lékaře. Ten žadatele pošle k jeho ošetřujícímu lékaři, kterého žadatel uvedl ve své žádosti. V průběhu 15 až 20 dnů od podání žádosti může žadatel doložit další lékařské zprávy. Povinností žadatele je vyplnění profesního dotazníku, kde rovněž vyplní i vlastní vnímání zdravotního stavu a neschopnosti pracovat. Posudkový lékař na základě dodaných dokumentů vyhodnotí stav žadatele, a to během 30 až 75 dnů od uplynutí doby, která byla vyhrazena na doložení zdravotních zpráv. Vydá posudek, jenž odešle žadateli o invalidní důchod.

Vyhodnocení získané doby pojištění

Po vydání posudku o stupni invalidity probíhá ze strany ČSSZ kontrola doby účasti na důchodovém pojištění. Jde o to, že samotné uznání invalidity neznamená automaticky vznik nároku na invalidní důchod. Kontrola doby pojištění trvá zhruba 10 dnů. Poté se žádost předává ke konečnému rozhodnutí o nároku na invalidní důchod. Tato finální část může trvat od 30 do 60 dnů.

Zdroj: https://www.finance.cz/549685-stanoveni-invalidity-u-zadatelu-o-invalidni-duchod/

https://www.cssz.cz/invalidni-duchod

Náhledové foto: Pixabay