Tunel z Prahy do Berouna naráží na námitky obcí

tunel

Tunel propojující Prahu s Berounem je dopravní stavbou zásadní důležitosti, které maximálně zrychlí železniční dopravu ve směru na Plzeň a dále Německo. Z Prahy do Berouna se tímto tunelem cestující dostanou za pouhých 13 minut a významně se tím zkrátí i cesty do vzdálenějších destinací. Stavba tunelu ale děsí obce, přes jejichž území trať povede.

Sedm let nejistoty

O významu tunelu nepochybuje nikdo, ani zástupci dotčených obcí. I oni souhlasí s tím, že se jedná o velice významnou stavbu, která pomůže celému regionu a jim samotným. Současně ale upozorňují na nejistotu, která plyne z procesu stavby. Samotný provoz tunelu problém není, jde především o jeho stavbu.

Stavba tunelu bude realizována v letech 2028 až 2035 a bude samozřejmě zahrnovat provoz speciálně postavené betonárky, velkých deponií vytěžené zeminy a mnoha dalších provozů. Právě sem míří námitky několika starostů, kteří vznášejí námitky proti výsledkům řízení EIA i dalších analýz dopadů na životní prostředí.

železnice

Foto: Pixabay

Kterých obcí se to týká?

V největší míře se stavba tunelu dotkne především obcí Tachlovice, Mezouň a do jisté míry i Svatý Jan pod Skalou. Přidávají se i další obce, např. Slivenec a také samotný Beroun. Starostům těchto obcí vadí, že uvedené zprávy a analýzy nejsou dostatečně detailní a řada informací v nich podle jejich mínění chybí. I proto jsou z jejich strany v přípravě platformy, jejichž prostřednictvím budou obce postupovat společně při vyjadřování nesouhlasu a žádostí o šetrnější řešení.

Zdroje informací: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-vlaky-nam-pojedou-primo-pod-domy-obce-na-trase-se-desi-tunelu-praha-beroun-40460725

https://www.mesto-beroun.cz/pro-obcany/aktualne/aktuality/novy-zeleznicni-tunel-bude-prinosny-pro-region-ale-srespektem-kobyvatelum-berounskeho-kraje-8827cs.html

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.