OSVČ elektronicky, či nikoli? ČSSZ informuje o podání přehledu za rok 2022

přehled

Letošní rok je pro živnostníky ve znamení zásadní změny díky elektronickému podání. Na základě toho vyplývají nejasnosti ohledně způsobu podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2022 příslušné sociální správě. Jak je to tedy s podáním? Musí být podáno přes datovou schránku?

Patříte mezi ty, kterých se tato záležitost týká? Jak se v tom vyznat? Není se čemu divit. Však bylo avizováno, že kdo má datovou schránku, bude probíhat veškerá komunikace s úřady přes ni, tj. elektronickou cestou. Jak je tomu tedy u přehledu pro příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení? A jak je to s termínem, abyste neprošvihli lhůtu?

Způsoby podání přehledu o příjmech a výdajích příslušné OSSZ

Ať už jste vykonávali samostatně výdělečnou činnost jen část roku nebo celý rok 2022 vztahuje se na vás povinnost podání přehledu o příjmech a výdajích příslušné OSSZ. Je třeba tak učinit na předepsaném tiskopise. Zatímco dříve to bylo všem jasné, tak letos vládne jistý zmatek. A to zkrátka zásluhou datových schránek, které byly zřízeny všem OSVČ v průběhu ledna až března 2023. Aby bylo všem patrné a srozumitelné, tak povinnost OSVČ podávat tiskopisy v elektronické podobě v případě zákonem zřízené datové schránky se na přehledy o příjmech a výdajích nevztahuje. Zákon tuto povinnost neukládá.

Jak sama ČSSZ informuje, tak je možno podat přehled hned několika způsoby. Přehled v čitelném formátu, např. PDF je možné doručit na e-podatelnu nebo do datové schránky příslušné OSSZ. Další možností je učinit tak prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ a odeslat tiskopis ve formátu xml přímo příslušné OSSZ. Nebo pro mnohé osvědčený způsob v podobě doručení vyplněného tiskopisu osobně nebo písemně příslušené OSSZ. Tiskopis je k dispozici na internetu, konkrétně na stránkách ČSSZ a stejně tak i na pracovištích OSSZ.

Termíny pro podání za rok 2022

Lhůta pro podání přehledu se odvíjí od toho, kdy jste podali daňové přiznání. Pokud bylo daňové přiznání podáno OSVČ nebo daňovým poradcem ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období, bez ohledu na to, zda se jednalo o podání elektronicky nebo v papírové podobě, je nejzazší termín 2. května 2023. Do 1. června 2023 musí podat přehled OSVČ podávající daňové přiznání elektronicky po 1. dubnu 2023. Pokud daňové přiznání bylo podáno daňovým poradcem po 1. dubnu letošního, tak zde je nejzazším termínem podání přehledu 1. srpen 2023.

Zdroje: https://www.podnikatel.cz/aktuality/osvc-ma-povinnou-datovou-schranku-musi-podat-prehled-socialce-elektronicky/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

https://www.cssz.cz/prehled-o-prijmech-a-vydajich

Náhledové foto: Pixabay